ΑΛΛΟΙ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Σπανιότεροι όγκοι των πνευμόνων με καλοήθη βιολογική συμπεριφορά είναι το αιμαγγείωμα, το λίπωμα, το λειομύωμα και το ίνωμα.

Γενικά

Οι όγκοι αυτοί είτε είναι ασυμπτωματικοί και ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια τυχαίου ακτινολογικού ελέγχου, είτε προκαλούν άτυπα συμπτώματα όπως βήχα, αιμόπτυση και απόχρεμψη.

Η τυπική ακτινολογική εικόνα είναι αυτή του μονήρους όζου με σαφή περιγεγραμμένα όρια. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υφή, το μέγεθος και την πυκνότητα των όγκων αυτών λαμβάνονται με την αξονική τομογραφία. Η διάγνωση τίθεται με την ιστολογική εξέταση υλικού που λαμβάνεται με βρογχοσκόπηση ή με κατευθυνόμενη δια αξονικού τομογράφου διατοιχωματική βιοψία.

Η θεραπεία σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένων ιστολογικά καλοήθων όγκων χωρίς συμπτώματα είναι η τακτική παρακολούθηση. Όταν προκαλούνται συμπτώματα επιχειρείται χειρουργική εξαίρεση. Η πρόγνωση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άριστη.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα