Συνέδριο για τη πληροφορική στο χώρο της υγείας

Η εφαρμογή της πληροφορικής και οι προοπτικές που παρουσιάζονται στο χώρο της υγείας με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών είναι το αντικείμενο του διήμερου συνεδρίου Health Online 2001, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του συνεδρίου είναι να βοηθηθούν οι εταιρείες, οι δημόσιοι φορείς και οι οργανώσεις έρευνας στην ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών για τον πολίτη στον τομέα της υγείας.

Το συνέδριο οργανώθηκε από το Γραφείο της Διεύθυνσης ‘Κοινωνία της πληροφορικής’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οργανισμό Microsoft Healthcare User Group Europe. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο προγραμμάτων του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ανδρέα Λυμπέρη, στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων εφαρμογής της πληροφορικής στο χώρο της υγείας.

Στο 4ο πρόγραμμα πλαίσιο για την πληροφορική στο χώρο της υγείας το Γραφείο χρηματοδότησε περισσότερα από 150 προγράμματα, με 200 εκατ. ευρώ. Μέχρι το 2002, μέσω του 5ου προγράμματος, το Γραφείο θα διαθέσει ακόμη 200 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων, ενώ ανάλογο ποσό αναμένεται να δαπανηθεί και κατά την τριετία 2003-2006 από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπέρη, η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας στην εφαρμογή της τηλεματικής, επισήμανε ωστόσο ότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες ώστε τα επόμενα χρόνια να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πληροφορικής διασύνδεσης του χώρου της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναφορικά με την Ελλάδα, είπε ότι δεν έχει προχωρήσει σε μεγάλη κλίμακα η εφαρμογή της τηλεματικής, επισημαίνοντας πως πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να επιτευχθεί η νομοθετική μεταρρύθμιση ώστε να αποδεχτούν οι γιατροί τις νέες τεχνολογίες και να τις εφαρμόσουν.

Στο συνέδριο συμμετέχουν 500 σύνεδροι από όλες της χώρες της Ευρώπης. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, Αλέκος Παπαδόπουλος, ενώ τη συνάντηση προλόγισε ο υπουργός Υγείας της Κύπρου, Φρίξος Σαββίδης.

Διαβάστε επίσης