40 δισ για την πληροφορική στο χώρο της υγείας

Περί τα 40 δισ δρχ. θα διατεθούν από το Γ’ ΚΠΣ μέσω του προγράμματος της κοινωνίας της πληροφορίας για τον τομέα της υγείας. Αυτό τόνισε ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, κ. Αλέκος Παπαδόπουλος μιλώντας στο συνέδριο ‘Health – Online 2001’ που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Επισήμανε ακόμη ότι η εισαγωγή της πληροφορικής στο χώρο της υγείας είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η μεταρρύθμιση που προωθείται από το υπουργείο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Βασικός άξονας της πολιτικής του υπουργείου στην πληροφορική της υγείας είναι, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για την υποστήριξη της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στο χώρο της υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία ενός πυρήνα υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής και τηλεματικής που θα οδηγούν στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στον Έλληνα πολίτη.

‘Βασική παράμετρος της νέας πολιτικής στην πληροφορική υγείας είναι η περιφερειακή οργάνωση των πληροφορικών συστημάτων’, πρόσθεσε ο υπουργός, σημειώνοντας παράλληλα πως η ανάγκη για περιφερειακή οργάνωση καθίσταται απαραίτητη.

Δεν έκρυψε ωστόσο ότι η πλήρης αποκέντρωση είναι σήμερα πρακτικά ανέφικτη, εξαιτίας της μέχρι τώρα αυστηρά κεντρικής, μέσω του ίδιου του υπουργείου, ανάπτυξης των συστημάτων πληροφορικής στους φορείς υγείας και πρόνοιας.

Για να επιτύχει το υπουργείο την αποκέντρωση, θα υιοθετήσει ένα, όπως είπε, «μικτό› μοντέλο ανάπτυξης, διατηρώντας τον κεντρικό σχεδιασμό και τον έλεγχο και παραχωρώντας μεγαλύτερη αυτονομία καθώς και πιστώσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ωστόσο η μεταβίβαση από το σημερινό πλήρως συγκεντρωτικό, στο μελλοντικό αποκεντρωτικό σχήμα θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2006.

Αναφερόμενος στον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ τόνισε ότι το υπουργείο καθόρισε μια σειρά από παρεμβάσεις- στόχους που περιλαμβάνουν:

-Τη διοικητική αποκέντρωση του ΕΣΥ και τη συγκρότηση ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας σε περιφερειακό επίπεδο.

-Την αναδιοργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των νοσοκομείων, με διεύρυνση των υπηρεσιών που θα μπορούν να προσφέρουν στους Έλληνες πολίτες.

-Την ανάδειξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της δημόσιας υγείας σε βασικούς πυλώνες του νέου συστήματος.

-Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

-Την ορθολογική κατανομή και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του συστήματος και

-την καθιέρωση και άσκηση αποτελεσματικών ελέγχων στην παροχή των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Στη συνέχεια του συνεδρίου το λόγο πήρε ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Φρίξος Σαββίδης, ο οποίος τόνισε ότι στη χώρα του βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα τηλεματικής για τους τομείς διάγνωσης, μεταφοράς αρρώστων και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Παράλληλα σημείωσε ότι το υπουργείο Υγείας της Κύπρου υποβάλλει συνεχώς μελέτες για την αξιοποίηση της πληροφορικής στις υποδομές υγείας.

Διαβάστε επίσης