Θετική γνωμοδότηση Δαφέρμου για έλεγχο DNA σε υπόπτους

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε γνωμοδότησή της που απέστειλε στον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μ. Σταθόπουλο αναφέρει ότι είναι επιτρεπτή η χρησιμοποίηση του DNA ακόμα και αν δεν υπάρχει η συγκατάθεση του υπόπτου, στις περιπτώσεις διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη ή των δραστών.

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται η ανάγκη ύπαρξης νομοθετικής ρύθμισης, που να ορίζει ρητώς ποια χαρακτηρίζονται σοβαρά εγκλήματα, αλλά και να προβλέπεται ότι η κρίση για το ποιος θεωρείται ύποπτος ή όχι εγκληματικής ενέργειας, θα ανατεθεί σε αρμόδια δικαστική αρχή, προκειμένου να υπάρχουν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και δημοκρατικής νομιμότητας

Ακόμα η Αρχή τονίζει ότι, πρέπει να διασφαλιστεί η καταστροφή του βιολογικού δείγματος (DNA) μετά την αποκάλυψη του ευρήματος (δράστη), όπως και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο δείγμα DNA από για κανέναν άλλο σκοπό ή από τρίτο πρόσωπο.

Η γνωμοδότηση της Αρχής θα διαβιβασθεί στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάζεται νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Διαβάστε επίσης