ΑΚΡΟΑΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ως ακροαστικά ευρήματα εννοούνται στην καθημερινή πράξη οι επιπρόσθετοι ήχοι, που παράγονται κατά την ακρόαση των πνευμόνων. Η παρουσία τους υποδηλώνει πάντοτε κάποια παθολογική κατάσταση που αφορά είτε το πνευμονικό παρέγχυμα, είτε τον εξωπνευμονικό χώρο. Από τους χαρακτήρες των ακροαστικών ευρημάτων (χροιά, μέγεθος, ένταση, αριθμός, φάση της αναπνοής που παράγονται) είναι δυνατό να καθοριστεί η φύση της βλάβης που τα προκαλεί.

Οι κυριότεροι επιπρόσθετοι ήχοι είναι οι ρόγχοι και ο ήχος τριβής του υπεζωκότα.

Διαβάστε επίσης


Μη χάσετε καμμία δημοσίευση!

Γραφτείτε στο NewsLetter του Care


Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα