ΚΥΑΝΩΣΗ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Κυάνωση είναι η κυανή χροιά του δέρματος και των βλεννογόνων, που οφείλεται στον ελαττωμένο κορεσμό του αίματος σε οξυγόνο.

Ταξινόμηση

Η κυάνωση μπορεί να ταξινομηθεί ως κεντρική και περιφερική. Η κεντρική κυάνωση γίνεται αντιληπτή τόσο στο δέρμα όσο και στους βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας (ιδιαίτερα στα χείλη και τη γλώσσα). Η περιφερική κυάνωση προσβάλλει συνήθως τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος, όπως στα δάκτυλα και τα νύχια των χεριών και των ποδιών, τα αυτιά και τη μύτη. Μπορεί να είναι είτε εντοπισμένη σε μια μόνο περιοχή του σώματος, είτε να είναι γενικευμένη.

Αιτιολογία

Η κεντρική κυάνωση οφείλεται στην αύξηση της αναχθείσας (μη εμπλουτισμένης με οξυγόνο) αιμοσφαιρίνης, στο αίμα. Τα κυριότερα αίτια που την προκαλούν είναι οι πνευμονοπάθειες και ιδίως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Λιγότερο συχνά αίτια κεντρικής κυάνωσης αποτελούν οι συγγενείς καρδιοπάθειες, κατά τις οποίες ποσότητα αίματος φεύγει από την καρδιά προς την συστηματική κυκλοφορία, παρακάμπτοντας τους πνεύμονες, όπου φυσιολογικά το αίμα εμπλουτίζεται σε οξυγόνο. Σπανιότερα αίτια κεντρικής κυάνωσης παρατηρούνται σε δηλητηριάσεις με μονοξείδιο του άνθρακα και θειούχες ουσίες. Η περιφερική κυάνωση οφείλεται σε τοπική υπερκατανάλωση οξυγόνου, που προκαλείται από ελάττωση της ροής του αίματος ή παρεμπόδιση της φλεβικής επανόδου του. Τέτοιες καταστάσεις είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η θρομβοφλεβίτιδα, και η αρτηριακή απόφραξη. Περιφερική κυάνωση μπορεί να παρατηρηθεί και σε φυσιολογικά άτομα μετά από έκθεση σε κρύο ή στα πλαίσια νευρικής υπερέντασης.