Αντιδράσεις για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα στην Αμερική

Αντιδράσεις για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα στην ΑμερικήΑντιδράσεις και στην Αμερική, που φημίζεται για την αγάπη της προς κάθε τι καινούργιο, προκαλεί η προσπάθεια της Αμερικάνικης κυβέρνησης να ελαχιστοποιήσει τους ποιοτικούς ελέγχους που αφορούν τα μεταλλαγμένα τρόφιμα.Οπως αναφέρει σε δελτίο τύπου της, η Αμερικάνικη Ένωση Καταναλωτών (Consumer Federation of America), υπάρχουν τεράστια κενά στη νομοθεσία για τον έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, τα οποία επιτρέπουν στη βιομηχανία τροφίμων να διακινεί τέτοιου είδους τρόφιμα, ενώ παράλληλα απαλλάσει από τις ευθύνες της, την Ένωση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά αποδειχθούν ανασφαλή για την υγεία του καταναλωτή.

Οπως αναφέρει το δελτίο τύπου, το FDA δίνει πλήρη ελευθερία στους κατασκευαστές γενετικά τροποποιημένων τροφίμων να ισχυρίζονται ότι ένα νέο τρόφιμο είναι ουσιαστικά ισοδύναμο με ένα ήδη υπάρχον τρόφιμο. Τα νέα αυτά ‘ισοδύναμα τρόφιμα’ (substantially equivalent), δεν απαιτούν συμπληρωματικούς ελέγχους ασφάλειας πριν από την ελέυθερη κυκλοφορία τους στην αγορά. Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με ό,τι ισχύει μέχρι στιγμής στη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και τη χρησιμοποίηση των πρόσθετων τροφίμων. Παράλληλα οι έλεγχοι για την προστασία της υγείας του καταναλωτή, αλλά και οι έλεγχοι για την προστασία του περιβάλλοντος, περιορίζονται στο ελάχιστο με αποτέλεσμα ο καταναλωτής, ο οποίος είναι και ο τελικός αποδέκτης αυτών των προϊόντων, να μην ενημερώνεται επαρκώς για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.

Σύμφωνα με την έκθεση, αυτή η νομοθετική ρύθμιση για τη νέα κατηγορία προϊόντων βασίζεται εν μέρη, στην υποστήριξη της ανερχόμενης βιομηχανίας της αγροτικής βιοτεχνολογίας αλλά και στο γεγονός ότι με αυτό τον τρόπο απαλλάσει τον FDA από την υποχρέωση να βρει νέο εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο των νέων αυτών προϊόντων. Ο FDA για κάθε κατηγορία προϊόντων που ελέγχει (φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, φυτοφάρμακα) έχει και το ανάλογο ερευνητικό προσωπικό. Και ενώ αυτή η ρύθμιση, θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, υπάρχει και το ρίσκο της εμπιστοσύνης του καταναλωτή όσον αφορά τον έλεγχο τέτοιων προϊόντων. Υπάρχει λοιπόν μια λίστα από αλλαγές που προτείνονται προκειμένου να αυξηθεί και ο συντελεστής ασφάλειας των προϊόντων αυτών αλλά και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Η λίστα αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

-Την απαγόρευση της χρήσης του όρου ‘ισοδύναμα τρόφιμα’ από τον FDA, που επιτρέπει τη διακίνηση γεννετικά τροποποιημένων προϊόντων χωρίς πρόσθετους ελέγχους ασφάλειας.

-Τους εμπεριστατωμένους ελέγχους όλων των νέων προϊόντων και από τη βιομηχανία, αλλά και από ερευνητικά κέντρα, με ενίσχυση από κυβερνητικούς παράγοντες, προκειμένου να διασφαλίζεται η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα.

-Τη σήμανση τέτοιων προϊόντων, ώστε να δίνεται πάντα στον καταναλωτή η δυνατότητα επιλογής. Η σήμανση θα αφορά και προϊόντα τα οποία περιέχουν συστατικά που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς έστω και σε ελάχιστες ποσότητες.

Διαβάστε επίσης