ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των επιπτώσεων του υπερθυρεοειδισμού στο καρδιαγγειακό. Συνήθως συνίσταται σε μόνιμη ή παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή με ή χωρίς εκδηλώσεις καρδιακής ανεπάρκειας.

Παθογένεια

Η αύξηση των κυκλοφορούντων θυρεοειδικών ορμονών προκαλεί αύξηση του βασικού μεταβολισμού και στην συνέπεια αυτού την αύξηση της παραγωγής μεταβολιτών με αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες. Ετσι πέφτουν λόγω αγγειοδιαστολής οι περιφερικές αντιστάσεις, εγκαθίσταται υπερκινητική κυκλοφορία με φλεβοκομβική ταχυκαρδία και αυξημένη καδιακή παροχή. Σαν συνέπεια όλων αυτών αυξάνεται κατά πολύ το έργο της αριστερής κοιλίας της καρδιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγει σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Κλινική εικόνα

Κατ’ αρχήν παρατηρούνται όλα ή σχεδόν όλα τα συμπτώματα του υπερθυρεοειδισμού. Αυτά είναι εξώφθαλμος, απώλεια βάρους, ανησυχία, τρόμος χειρών, έντονη εφίδρωση, κόπωση, αμηνόρροια, θερμότης άκρων χειρών. Από το καρδιαγγειακό παρατηρούνται φλεβοκομβική ταχυκαρδία ή κολπική μαρμαρυγή (ιδιαίτερα την νύχτα) και αύξηση της συστολικής πίεσης με ελάττωση της διαστολικής.

Η α/α θώρακος σπάνια δείχνει μεγαλοκαρδία ενώ και το υπερηχοκαρδιογράφημα δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά ευρήματα πλην αυτών της υπερκινητικής κυκλοφορίας.

Διάγνωση

Η διάγνωση συνήθως έρχεται από την μελέτη των θυρεοειδικών ορμονών (αύξηση Τ3, Τ4 μείωση TSH).

Αντιμετώπιση

Συνιστάται στην ρύθμιση της πρωτοπαθούς βλάβης δηλαδή του υπερθυρεοειδισμού. Ενίοτε μπορεί να χρειαστεί ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής φαρμακευτικά η ηλεκτρικά ενώ η φλεβοκομβική ταχυκαρδία αντιμετωπίζεται με δακτυλίτιδα και β-αναστολείς.

Διαβάστε επίσης