Καταγραφή και όχι τιμωρία για τα ιατρικά σφάλματα στην Αμερική

Καταγραφή και όχι τιμωρία για τα ιατρικά σφάλματα στην ΑμερικήΤα νοσοκομεία της Αμερικής σύντομα θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν ένα νέο καθεστώς, το οποίο θα ενθαρρύνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταγράφει και να διορθώνει τα ιατρικά σφάλματα, χωρίς το φόβο ότι θα τιμωρηθεί. Αυτή η πρωτοποριακή πολιτική βασίζεται σε ένα νέο πρότυπο ασφαλείας των ασθενών, που αναμένεται να καθιερωθεί από τον Ιούλιο. Αυτά τα νέα πρότυπα εγκρίθηκαν πρόσφατα από την Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Επί του παρόντος, οι οργανισμοί παροχής ιατρικής φροντίδας πρέπει να καταγράφουν, τα λεγόμενα ‘περιστατικά φρούρησης’, τα οποία περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις μη αναμενόμενων και απροσδόκητων θανάτων και τις περιπτώσεις μόνιμης λειτουργικής ανεπάρκειας. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που πρόκειται να εφαρμοστούν, τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα ασφάλειας των ασθενών, το οποίο θα επικεντρώνεται στη βελτίωση της κατάστασης και όχι στην μομφή του προσωπικού. Τα νοσοκομεία θα εφαρμόζουν μία βάση δεδομένων, που θα αφορά στοιχεία, που σχετίζονται με την ασφάλεια του ασθενή, προκειμένου να ανιχνεύονται εγκαίρως οι κίνδυνοι και να μειώνονται, ενώ ταυτόχρονα θα ανακοινώνονται αποτελεσματικά σε ολόκληρο τον οργανισμό τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια του ασθενή, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της απόδοσης.

Τα θέματα αυτά είναι βασικά, όπως προέκυψε από μία πρόσφατη έκθεση σχετικά με τα ιατρικά σφάλματα, που έγινε από την Αμερικανική Φαρμακολογία. Η έκθεση αυτή αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής ιατρικής φροντίδας, οι οποίοι είτε ξεκινούν είτε διαιωνίζουν ένα ιατρικό σφάλμα, δεν έχουν ενημερωθεί για το ένα τρίτο των περιπτώσεων, στις οποίες υπήρξε ανάμιξή τους, για την πρόκληση κάποιας βλάβης σε κάποιον ασθενή. Επίσης προέκυψε ότι τα νοσοκομεία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που αφορούν την ανάμιξη των εργαζομένων τους, σε ιατρικά λάθη, με έναν ακατάλληλο τρόπο, επιβάλλοντας αυστηρές τιμωρίες. Σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις, τα νοσοκομεία θα ενημερώνουν τους ασθενείς και τους συγγενείς τους σχετικά με τα αποτελέσματα της ιατρικής φροντίδας, συμπεριλαμβάνοντας κάθε απροσδόκητη έκβαση. Σημειωτέον ότι η Joint Commission αποτελεί μία από τους εθνικούς οργανισμούς, που είναι αφιερωμένη στην διασφάλιση της μεγαλύτερης προσοχής για την ασφάλεια των ασθενών, ακολουθώντας τη συνέντευξη του Νοεμβρίου του 1999 ‘Ανθρώπινο το σφάλειν’, μία έκθεση του Ινστιτούτου Ιατρικής, που περιείχε συγκλονιστικά νέα στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά ιατρικών λαθών στην Αμερική.

Μέσα στην ευρύτερη προσπάθεια για την καταγραφή και βελτίωση των ιατρικών λαθών το National Patient Safety Foundation δίνει βραβεία σε νοσοκομεία, που επινοούν καινοτομίες για την αποφυγή των ιατρικών λαθών. Συγκεκριμένα ορισμένα νοσοκομεία έχουν εγκαταστήσει νέες μεθόδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παρακολουθούν τη χορηγούμενη στον ασθενή φαρμακευτική αγωγή, καθώς και την αντίδραση αυτού στα φάρμακα, προειδοποιώντας τους γιατρούς και τις νοσοκόμες για περιπτώσεις σημαντικών προβλημάτων. Αυτά τα νέα συστήματα επιβραβεύθηκαν από το Ιδρυμα. Επίσης επιβραβεύθηκαν και νοσοκομεία που περιλαμβάνουν είτε συστήματα, τα οποία αναθεωρούν περιοδικά τις λίστες με τα ιατρικά σφάλματα, είτε συστήματα τα οποία ανταμείβουν αντί να τιμωρούν εκείνους, που αναφέρουν τα σφάλματά τους. Πολλά νοσοκομεία δε ενθαρρύνουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να ρωτούν σχετικά με τα φάρμακα που τους χορηγούνται, πριν τα λάβουν και να αναφέρουν οποιαδήποτε ανωμαλία τυχόν τους παρουσιαστεί.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση