Νέο ελπιδοφόρο φάρμακο κατά του λεμφώματος

Νέο φάρμακο δίνει πολλές ελπίδες για επιβίωση σε ασθενείς που πάσχουν από το επιθετικό λέμφωμα μη Hodgkin, μία κακοήθη αιματολογική νόσο. Το νέο φάρμακο, που ονομάζεται MabThera συνδυάζεται με τη συνήθη και κλασσική χημειοθεραπεία CHOP και έχει πολύ ενθαρρυντικά και σημαντικά αποτελέσματα. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από σχετική μελέτη που παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας, που έγινε το Δεκέμβριο στο Σαν Φραντσίσκο. Η μελέτη διενεργήθηκε από ένα μεγάλο όμιλο με την επωνυμία Group d` Etude del Lymphomes del Adulte , ο οποίος έχει περισσότερα από 130 ιδρύματα στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελβετία.

Στην εν λόγω μελέτη ερευνήθηκε η συνδυασμένη χρήση του νέου φαρμάκου MabThera (rituximab) με την κλασική χημειοθεραπεία, σε 400 ασθενείς, άνω των 60 ετών, οι οποίοι έπασχαν από αυτό το επιθετικό λέμφωμα και δεν είχαν υποβληθεί μέχρι τότε σε καμία θεραπεία. Από αυτούς, σε ορισμένους εφαρμόστηκε, κάθε τρεις εβδομάδες για οκτώ κύκλους, μόνο η κλασική χημειοθεραπεία, ενώ στους υπόλοιπους εφαρμόστηκε χημειοθεραπεία συνδυασμένη με το MabThera. Τα αποτελέσματα από 328 ασθενείς έδειξαν ότι αυτοί στους οποίους εφαρμόστηκε η συνδυασμένη θεραπεία παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με εκείνους στους οποίους εφαρμόστηκε μόνο η κλασική χημειοθεραπεία. Συγκεκριμένα στους ασθενείς με τη συνδυασμένη χημειοθεραπεία η επιβίωση στον ένα χρόνο ανερχόνταν σε ποσοστό 83%, έναντι 68% των ασθενών με την κλασσική χημειοθεραπεία, η απαλλαγή από την ασθένεια στον ένα χρόνο, στους ασθενείς με τη συνδυασμένη χημειοθεραπεία ανερχόνταν σε ποσοστό 69% έναντι 49% των ασθενών με την κλασσική χημειοθεραπεία, ενώ το ποσοστό πλήρους ύφεσης στους ασθενείς με τη συνδυασμένη χημειοθεραπεία ανερχόνταν στο 76% έναντι 60% των ασθενών με την κλασσική χημειοθεραπεία, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό εάν λάβει κανείς υπόψη ότι ασθενείς που παρουσιάζουν πλήρη ύφεση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα ίασης. Σημειωτέον ότι η προσθήκη του MabThera στην χημειοθεραπεία δεν φάνηκε να επιφέρει καμία αύξηση των ανεπιθύμητων παρενεργειών σε σχέση με όσες παρατηρούνται με τη συνήθη χημειοθεραπεία.

Διαβάστε επίσης