ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

Άλλες ονομασίες

By-pass, CABG, επέμβαση «ανοικτής καρδιάς».

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι χειρουργική μέθοδος που έχει ως στόχο την επαναιμάτωση του μυοκαρδίου όπου χρειάζεται με την τοποθέτηση μοσχευμάτων που παρακάμπτουν (by-pass) την βλάβη.

ΤΕΧΝΙΚΗ
Η επέμβαση γίνεται με ανοικτή θωρακοτομή (εγχείρηση «ανοικτής καρδιάς») και με τη βοήθεια εξωσωματικής κυκλοφορίας η οποία φροντίζει για την κυκλοφορία του αίματος και τη διατήρηση του ασθενούς στην ζωή όσο χρόνο χρειάζεται για την τοποθέτηση των μοσχευμάτων στην ακινητοποιημένη πλέον καρδιά. Με το μόσχευμα που τοποθετείται ως γέφυρα δίπλα από την αποφρακτική βλάβη δημιουργείται μια παράκαμψη που αποκαθιστά τη ροή του αίματος στο τμήμα του αγγείου μετά την βλάβη.
Σήμερα χρησιμοποιούνται ως μοσχέυματα είτε φλέβες είτε αρτηρίες είτε οι δύο εσω μαστικές αρτηρίες. Οι μαστικές είναι αρτηρίες που δεν «κόβονται» για να χρησιμοποιηθούν ως μοσχεύματα αλλά απλά το τελικό τους άκρο μεταφέρεται και «ράβεται» πάνω στο στεφανιαίο αγγείο έτσι ώστε το αίμα μέσω αυτών των αρτηριών αντί να διανέμεται στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και στον μαστό να παρέχεται στο στεφανιαίο αγγείο μετά την στένωση – απόφραξη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη συνιστάται συνήθως σε ασθενείς με νόσο και στα 3 στεφανιαία αγγεία η ακόμη και σε νόσο μικρότερης έκτασης όπου όμως είναι τεχνικώς αδύνατη η αγγειοπλαστική, και η συντηρητική αγωγή με φάρμακα είναι ανεπαρκής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ασθενείς με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Σε εξειδικευμένα κέντρα η θνητότητα από την επέμβαση ανέρχεται σε 1-1,5%.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση