Η Unisoft στο χώρο της Υγείας

Εντείνεται η παρουσία της εταιρείας Unisoft στο χώρο της υγείας, με εγκαταστάσεις μηχανογραφικών συστημάτων που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην προσπάθεια για την επαρκή κάλυψη των αναγκών τόσο στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας όσο και στον τομέα της πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αξιοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων εξασφαλίζει καλύτερη κάλυψη των αναγκών των εξωτερικών και νοσηλευόμενων ασθενών, του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης και η προσαρμογή των οργανισμών στα νέα πλαίσια λειτουργίας, ο έλεγχος και η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν και η εκμετάλλευση όλων των εξελίξεων της τεχνολογίας που συντελούν στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Η εταιρία έχει προχωρήσει σε τρεις νέες συνεργασίες. Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το κοινωφελές νοσηλευτικό ίδρυμα “Ερρίκος Ντυνάν”, ξεκίνησε η συνεργασία για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Unisoft Health Information System “Υγεία 2000”. Επιπλέον, η Unisoft υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη για την εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων που θα καλύψουν τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες των Γενικών Νομαρχιακών Νοσοκομείων Χανίων και Ρεθύμνου και μπορεί να επεκταθεί στους υπόλοιπους Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κλπ) της περιφέρειας Κρήτης. Τέλος, η παρουσία της Unisoft στο χώρο υγείας ενισχύεται με την ανάληψη του έργου μηχανογράφησης του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου του Βόλου.

Διαβάστε επίσης