Παραβάσεις στα μισά σχολικά κυλικεία της Θεσσαλονίκης

Παραβάσεις διαπιστώθηκαν στη λειτουργία των μισών περίπου κυλικείων, που λειτουργούν στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό προέκυψε, μετά από εκτενή έλεγχο στα 228 κυλικεία των σχολείων της Θεσσαλονίκης, που διενεργήθηκε από άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Συνολικά διαπιστώθηκαν 103 παραβάσεις και συγκεκριμένα εξήντα τρία κυλικεία λειτουργούσαν χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια, 38 από αυτά διέθεταν είδη, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως απαγορευμένα, ενώ σε δύο άλλα διαπιστώθηκαν παραβάσεις των αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων. Μετά την διενέργεια των ελέγχων στις 101 από τις περιπτώσεις αυτές ακολούθησε και σχετική ενημέρωση άλλων υπηρεσιών, όπως οι δημοτικές αρχές, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και οι διευθυντές των σχολείων, προκειμένου να επιβληθούν και οι ανάλογες κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης