Αλλαγές σε λίστα φαρμάκων – ιατρικές αμοιβές

Αλλάζει η λίστα φαρμάκων και αναπροσαρμόζονται οι τιμές των ιατρικών επισκέψεων δήλωσε στην Βουλή ο υπουργός Υγείας, κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, απαντώντας στην επερώτηση της Ν. Δημοκρατίας σχετική με τα θέματα της υγείας. Σχετικά με τα φάρμακα, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση στον τομέα αυτό και η οποία όπως είπε θα είναι συνέχεια της προηγούμενης. Να αναφέρουμε εδώ ότι η Ευτωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να παραπέμψει την χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφόσον δεν αλλάξει την πολιτική που ακολουθεί στα φάρμακα, καθώς θεωρεί ότι αυτή αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ελεύθερης διακίνησης των αγαθών.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε επίσης ότι θα αναπροσαρμοστούν οι τιμές των ιατρικών επισκέψεων και πράξεων. Η αναπροσαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την ταξινόμηση τους σε κατηγορίες με μόρια και αυτό που μένει να καθοριστεί είναι η τιμή της μονάδας και ο τρόπος εφαρμογής του νέου τιμολογίου σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και το Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Διαβάστε επίσης