ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ (RBBB)

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μία κατάσταση κατά την οποία το ερέθισμα από τον κόμβο προς τις κοιλίες γίνεται μόνο από το αριστερό σκέλος. Η παραγωγή του ηλεκτρικού ερεθίσματος που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία της καρδιάς γίνεται σε ένα σημειο του δεξιού κόλπου που λέγεται φλεβοκόμβος. Από εκεί μεταδίδεται στους κόλπους, στον κόμβο και τέλος στις κοιλίες της καρδιάς. Η μετάδοση από τον κόμβο στις κοιλίες γίνεται με ένα ειδικό σύστημα αγωγής που περιλαμβάνει δύο σκέλη το δεξιό και το αριστερό.

Κλινική εικόνα

Το RBBB αυτό καθ’ αυτό δεν προκαλεί συμπτώματα. Αν αυτά υπάρχουν οφείλονται σε συνυπάρχουσα πνευμονική ή καρδιακή πάθηση.

Διάγνωση

Γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Αντιμετώπιση

Το RBBB σε άτομα με φυσιολογική καρδιά έχει άριστη πρόγνωση και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται καμμία θεραπεία. Αντίθετα αν συνυπάρχει πνευμονική ή καρδιακή πάθηση, αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Διαβάστε επίσης