Αύξηση των ψυχικών παθήσεων στους εργαζόμενους

Ενας στους δέκα εργαζόμενους παρουσιάζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα τα οποία οφείλονται στις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό του περιβάλλον, ανακοίνωσε την Τρίτη το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO). Χαμηλό ηθικό, άγχος, κλινική κατάθλιψη και νευροφυτικές διαταραχές είναι μερικά μόνο από τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζουν οι εργαζόμενοι και τους οδηγούν σε μερικές περιπτώσεις στην ανεργία ή ακόμα και στο νοσοκομείο. Μια άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι οι σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις των προβλημάτων αυτών στις εθνικές οικονομίες, καθώς το 3-4% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης διατίθεται για την αντιμετώπιση τους. Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας μετά από έρευνα που πραγματοποίησε σε πέντε χώρες (Φιλανδία, Γερμανία, Βρετανία και ΗΠΑ), που επιλέχτηκαν γιατί παρουσιάζουν διαφορετικά συστήματα οργάνωσης της εργασίας, ασφάλισης των εργαζομένων και παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Ως αιτία του φαινομένου η έρευνα θεωρεί, την επανάσταση της πληροφορικής, την εντατικοποίηση της εργασίας, το αβέβαιο μέλλον, την παγκοσμιοποίηση, το απομονωμένο εργασιακό περιβάλλον, την μη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και την ανεργία. Οπως αναφέρει ο Phyllis Gabriel, υπεύθυνος της έρευνας, οι εργαζόμενοι που υποφέρουν από ψυχικές παθήσεις παρουσιάζουν χαμηλή αποδοτικότητα, μειωμένες αποδοχές, ενώ συχνά εγκαταλείπουν την δουλειά τους και συνεχίζει: ο εργασιακός χώρος μπορεί να φανεί χρήσιμος στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στις ψυχολογικές παθήσεις, προκειμένου αυτές είτε να προλαμβάνονται είτε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Διαβάστε επίσης