Η χαμηλή πίεση μειώνει την πιθανότητα εγκεφαλικού

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μειώνοντας τη συστολική πίεση κάτω από 160 mmHg σε ασθενείς μεγαλύτερους των 60 ετών, μειώνεται η πιθανότητα να προκληθεί αιμορραγικό ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλείται όταν ένας θρόμβος ή άλλη αιτία εμποδίζει την ροή του αίματος στον εγκέφαλο, ενώ αιμορραγία στον εγκέφαλο προκαλεί αιμοραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η έρευνα είχε διάρκεια 5 χρόνια και μελετήθηκαν περίπου 5.000 ασθενείς. Η πιθανότητα, λοιπόν, να προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο, όταν η συστολική πίεση είναι χαμηλότερη από 160 mmHg σε ασθενείς άνω των 60 ετών, είναι κατά 30% μικρότερη. Αν η πίεση είναι χαμηλότερη από 150 mmHg η πιθανότητα είναι ακόμη πιο μικρή.

Προτείνεται λοιπόν η ευαισθητοποίηση τόσο των ασθενών όσο και των γιατρών σε μια σταθερή προσπάθεια διατήρησης της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε επίπεδα χαμηλότερα από 160 mmHg σε ηλικιωμένους ασθενείς, ώστε να μειωθούν σημαντικά τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Διαβάστε επίσης