ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μία αιματηρή μέθοδο διάγνωσης και ενίοτε και θεραπείας των αρρυθμιών. Συνίσταται στον καθετηριασμό της καρδιάς (συνήθως από την μηριαία φλέβα) με ειδικούς καθετήρες ηλετρόδια, που λειτουργούν σαν πομποί και δέκτες ηλεκτρικών ερεθισμάτων.

Διαβάστε επίσης