Αυξάνει η γονιμότητα στην Μ Βρετανία

Ενα απο τα σοβαρά πρόβληματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια είναι το πρόβλημα της υπογονιμότητας, παρόν σε όλο το δυτικό κόσμο . Ένα απο τα αίτια θεωρείται η διαρκης ελάττωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων που οφείλεται πιθανότατα στην καθιστική ζωή και στα χημικά του περιβάλλοντος. Ομως κάποια αισιόδοξα μηνύματα έχονται.

Τα στατιστικά δεδομένα της τελευταίας διετίας δείχνουν οτι αυξήθηκαν οι γεννήσεις στη Βρετανία μετά απο πολλά χρόνια παρά την ελάττωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων των Βρεττανών.
‘Εάν η ανδρική γονιμότητα εχει δραστικά ελαττωθεί φαίνεται οτι αυτό έχει αντιρροπισθεί απο άύξηση της γυναικείας γονιμότητας’ υποστήριξε ο Dr. Michael Joffe απο την Ιατρική Σχολή του Imperial College του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα ο ερευνητής και οι συνεργάτες του μέτρησαν το χρόνο μέχρι την εγκυμοσύνη σε 1540 ζευγάρια απο το 1961έως το1993. Ως χρόνος μέχρι την εγκυμοσύνη καταμετρήθηκαν οι μήνες μεταξύ της πρώτης επαφής χωρίς προφυλάξεις και της εγκυμοσύνης.

Στα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στο Lancet (2000;355:1961-1965, 1928-1929) φαίνεται οτι τα τελευταία χρόνια ελαττώθηκε ο χρόνος μέχρι την εγκυμοσύνη κατα 7%. Οι ερευνητές θεωρούν ακόμη οτι παράγοντες όπως μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, κάπνισμα και ηλικία των γονέων είχαν περιορισμένη σημασία στην γονιμότητα. Ερμηνεία σε επίπεδο φυσιολογίας για αυτά τα αποτελέσματα δεν προτείνεται στο δημοσίευμα.

Διαβάστε επίσης