Γενετικοί παράγοντες και μόλυνση της ατμόσφαιρας.

Είναι κοινή πεποίθηση οτι η μόλυνση του αέρα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Φαίνεται οτι το πόσο καταστροφικές θα είναι αυτές οι επιτώσεις εξαρτάται απο γενετικούς παράγοντες.

Σε δημοσίευση τους ο Steven Kleeberger και οι συνεργάτες του απο το John Hopkins School of Public Health περιγράφουν τα αποτελέσματα τους-σε πειραματόζωα- που δείχνουν οτι το γενετικό υπόβαθρο είναι αυτό που καθορίζει την έκταση της ανοσολογικής βλάβης απο τους ρυπαντές της ατμόσφαιρας. Συγκεκριμένα υπάρχει μία ομάδα πειραματοζώων που το αμυντικό τους σύστημα είναι εξαιρετικά ευάλωτο στα σωματίδια-ρυπαντές της ατμόσφαιρας και μία άλλη ομάδα με ανθεκτικο αμυντικό σύστημα. Οι ερευνητές ανίχνευσαν ως μόνη διαφορά των δύο αυτών ομάδων πειραματοζώων, δύο γονιδιακούς τόπους που κατά πάσα βεβαιότητα καθορίζουν την διαφορετική τους συμπεριφορά.

Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν ευθεία εφαρμογή και στους ανθρώπους διότι τα δύο γονίδια που ρυθμίζουν αυτές τις διαφορές στα πειραματόζωα είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τμήματα του ανθρώπινου γονιδιώματος. Η σημασία αυτού του ευρήματος είναι μεγάλη διότι σημαίνει οτι εκατομύρια άνθρωποι που ζούν σε αστικό περιβάλλον και εκτίθενται απο καιρού εις καιρόν σε σωματίδια-ρυπαντές βλάπτουν το αμυντικό τους σύστημα άλλος πολύ και άλλος λίγο με τρόπο που καθορίζεται απο το γενετικό του υπόστρωμα.

Οι ερευνητές στην εργασία τους, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, θεωρούν οτι η περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου αυτών των γονιδίων θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων φαρμακολογικών αλλά και επιδημιολογικών στρατηγικών με στόχο να ελαττωθούν οι επιπτώσεις του ‘νέφους’

Διαβάστε επίσης