Ελεύθερες ρίζες

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι ελεύθερες ρίζες είναι μόρια ή τμήματα μορίων που κυκλοφορούν στον οργανισμό και γίνονται τοξικά λόγω του μετασχηματισμού του ενεργειακού τους δυναμικού. Ο μετασχηματισμός αυτός οφείλεται στην προσθήκη ενός ηλεκτρονίου, το οποίο φορτίζει το μόριο αρνητικά και το αποστασιοποιεί. Το ασταθές αυτό μόριο οξειδώνεται και προσβάλλει και τα γύρω του μόρια, τα οποία με τη σειρά τους οξειδώνονται και αυτά.

Δράση των ελευθέρων ριζών

Οι ελεύθερες ρίζες επιτίθενται στο κύτταρο και τον εξωκυττάριο χώρο. Ο πρώτος στόχος των ελεύθερων ριζών είναι η κυτταρική μεμβράνη. Εφόσον οι κυτταρικές μεμβράνες εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα αποκατάστασης που διαθέτουν, αφήνουν τις ελεύθερες ρίζες να καταστρέψουν το εσωτερικό του κυττάρου, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να γίνεται επίθεση σε όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν το κύτταρο να λειτουργεί σωστά. Ταυτόχρονα οι ελεύθερες ρίζες καταστρέφουν και τον εξωκυττάριο χώρο επιτιθέμενες στις ελαστικές και κολλαγόνες ίνες. Η συγκεκριμένη επίθεση έχει ως αποτέλεσμα το γήρας του δέρματος.

Προέλευση των ελεύθερων ριζών

Οι ελεύθερες ρίζες στην πραγματικότητα είναι φυσικά μέσα άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι ελεύθερες ρίζες έχουν τοξική προέλευση όπως από υπεριώδη ακτινοβολία, κάπνισμα, άγχος, κακή δίαιτα.

Πρόληψη για την αντιμετώπιση των ελεύθερων ριζών

Τα μέτρα που μπορεί να πάρει κάποιος για να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις που σχετίζονται με τις ελεύθερες ρίζες είναι η ισορροπημένη διατροφή, η διακοπή του καπνίσματος, προσοχή στην έκθεση στον ήλιο, προσοχή στην έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση, έλεγχος του άγχους και εφαρμογή φυσικής άσκησης.

Μέσα άμυνας κατά των ελευθέρων ριζών

Τα μέσα άμυνας ενός οργανισμού απέναντι στις ελεύθερες ρίζες συνίστανται στην πρόσληψη βιταμινών, ιχνοστοιχείων κ.λ.π. που έχουν την ικανότητα, λόγω της αντιοξειδωτικής τους δράσης, να αναχαιτίζουν την καταστροφική δράση των ελευθέρων ριζών. ’λλο μέσο άμυνας είναι επίσης οι καλλυντικές περιποιήσεις, που δίνουν στο δέρμα μεγάλο αριθμό στοιχείων απαραίτητων για την αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών.

Διαβάστε επίσης