Παραφινόλουτρο

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το παραφινόλουτρο είναι ένα φυσικό μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται αύξηση της θερμοκρασίας επιφανειακά.

Πως δρα

Στο παραφινόλουτρο χρησιμοποιείται ένα μίγμα παραφίνης με ορυκτέλαιο. Στο δοχείο που περιέχει το μίγμα, είναι ενσωματωμένη μία θερμαντική μονάδα και σε ορισμένες περιπτώσεις ένας θερμοστάτης. Η θερμοκρασία διατηρείται στους 51,6 – 52,7 βαθμούς Κελσίου. Το παραφινόλουτρο είναι ένα μέσο επιφανειακής αύξησης της θερμοκρασίας που πλεονεκτεί του νερού, διότι είναι περισσότερο ανεκτό σε υψηλές θερμοκρασίες.

Η αύξηση της θερμοκρασίας με τον τρόπο αυτό αυξάνει τη ροή του αίματος και την οξυγόνωση της περιοχής λόγω της προκαλούμενης διαστολής των αγγείων. Επίσης αυξάνεται η ενζυματική δραστηριότητα, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεταβολισμού των περιοχών που θερμαίνονται, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ταχύτητα νευρικής αγωγής των ερεθισμάτων. Έτσι στις περιοχές που θερμαίνονται παρατηρείται χαλάρωση του μυικού σπασμού και της σκληρότητας των αρθρώσεων, ελάττωση του πόνου και μείωση έως και πλήρη αποδρομή της φλεγμονής και του οιδήματος.

Ενδείξεις

Το παραφινόλουτρο χρησιμοποιείται ευρύτατα στη φυσιοθεραπεία, σε υποξείες και χρόνιες τραυματικές και φλεγμονώδεις καταστάσεις κυρίως των άκρων. Έτσι χρησιμοποιείται μετά από κατάγματα, στις οξείες και χρόνιες εκφυλιστικές αρθροπάθειες, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, μετά από ακινητοποιήσεις για την κινητοποίηση δύσκαμπτων αρθρώσεων.

Αντενδείξεις

Η χρήση του αντενδείκνυται σε ανοικτά τραύματα, σε δερματικές μολύνσεις, σε περιφερικές αγγειακές παθήσεις, σε περιοχές με διαταραχή της αισθητικότητας και σε υπερευαίσθητους στη θερμοκρασία ασθενείς.