Αναπνευστική φυσιοθεραπεία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο και εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένους φυσιοθεραπευτές με σκοπό την αρμονική συνεργασία των αναπνευστικών μυών, τον καλό αερισμό των πνευμόνων και την καλή παροχέτευση των βρογχικών εκκρίσεων.

Ενδείξεις

Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία ενδείκνυται στα οξέα και χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, σε χειρουργημένους ασθενείς, σε διαταραχές του νευρικού ελέγχου της αναπνοής, σε παραμορφώσεις του θώρακα και σε διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας λόγω κακής στάσης του σώματος.

Ο φυσιοθεραπευτής που ασχολείται με αναπνευστική φυσιοθεραπεία πρέπει να ενημερώνεται λεπτομερώς από τον θεράποντα γιατρό για τη πάθηση και τις προφυλάξεις που έχουν σχέση με το πρόβλημα του ασθενούς. Κατόπιν βλέποντας τον ασθενή κάνει τη δική του αξιολόγηση, σχετικά με τη στάση του σώματός του, το σχήμα του θώρακα, τον τρόπο που αναπνέει, τη δύσπνοια, το βήχα, τις εκκρίσεις και τη γενικότερη κατάστασή του (χρώμα του προσώπου, των χειλιών, ψυχική διάθεση κλπ). Έτσι εφαρμόζει ένα πρόγραμμα αναπνευστικής φυσιοθεραπείας κατάλληλο για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Στα οξέα πνευμονικά νοσήματα σε συνδυασμό με τα φάρμακα, διευκολύνει και επιταχύνει την αποκατάσταση του ασθενούς ενώ στα χρόνια νοσήματα επιβραδύνει τη εξέλιξη της νόσου.

Ρόλος της αναπνευστικής φυσιοθεραπείας

Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία περιλαμβάνει την παροχέτευση, δηλ τον καθαρισμό των βρόγχων, από τις εκκρίσεις και την αναπνευστική γυμναστική.

Το αεραγωγό σύστημα των βρόγχων διατηρείται ελεύθερο από εκκρίσεις με άσκηση της εκπνοής και ενίσχυση του βήχα. Η καλύτερη πρόσληψη οξυγόνου και αποβολή διοξειδίου του άνθρακα επιτυγχάνεται με την παροχέτευση του βρογχικού δένδρου, με αναρρόφηση και με άσκηση των μυών.

Η παροχέτευση του βρογχικού δένδρου επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του ασθενούς σε ειδικές θέσεις που έχουν σαν σκοπό την καλύτερη λειτουργία του διαφράγματος που αποτελεί τον σημαντικότερο αναπνευστικό μυ καθώς και τον καθαρισμό τμήματος του πνεύμονος. Οι θέσεις στις οποίες τοποθετείται ο ασθενής είναι ανάρροποι με σκοπό την μετακίνηση των εκκρίσεων με τη βοήθεια της βαρύτητας. Ο ασθενής θα πρέπει να μάθει να τις εφαρμόζει και μόνος. Η παροχέτευση του βρογχικού δένδρου γίνεται σε αυτές τις θέσεις με άσκηση της εκπνοής και βήχα και με ειδικούς χειρισμούς (δονήσεις και πλήξεις), στη φάση της εκπνοής, που μετακινούν τις εκκρίσεις προς τους μεγάλους βρόγχους.

Μετά την παροχέτευση ακολουθεί η αναπνευστική γυμναστική κατά την οποία ο ασθενής εκπαιδεύεται στο συγχρονισμό των αναπνευστικών κινήσεων, ενώ παράλληλα γίνεται εκγύμναση των αναπνευστικών μυών. Ο ασθενής εκπαιδεύεται να γυμνάζει και μόνος τους αναπνευστικούς του μύες.

Σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν συνεργάζεται για την αποβολή των εκκρίσεων εφαρμόζεται βρογχοαναρρόφηση δηλ αποβολή των εκκρίσεων με τη βοήθεια μηχανήματος. Οι ασθενείς αυτοί νοσηλεύονται.

Τέλος σε διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας λόγω κακής στάσης, ο ασθενής υποβάλλεται και σε πρόγραμμα ασκήσεων καλής στάσης, διότι οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης (κύφωση, σκολίωση κλπ), εμποδίζουν την καλή πνευμονική λειτουργία λόγω κακής κατανομής του αέρα στους πνεύμονες με επακόλουθο αναπνευστική ανεπάρκεια.

Διαβάστε επίσης