Αποθεραπεία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η αποθεραπεία είναι μία σειρά από ασκήσεις που σκοπό έχουν να ελαττώσουν προοδευτικά την ένταση που έχει προκληθεί από την προηγούμενη έντονη δραστηριότητα. Η αποθεραπεία μπορεί να είναι ενεργητική και να περιλαμβάνει περπάτημα, jogging, διατατικές, αναπνευστικές και χαλαρωτικές ασκήσεις ή παθητική που περιλαμβάνει μασάζ, δινόλουτρα κ.α. Η ενεργητική αποθεραπεία είναι απαραίτητη ενώ με το συνδυασμό των δύο, επιτυγχάνεται το τέλειο αποτέλεσμα. Η αποθεραπεία έχει συνήθως διάρκεια 5 με 10 λεπτά και θεωρείται ικανοποιητική όταν η καρδιακή συχνότητα κυμαίνεται σε επίπεδα ηρεμίας.

Στόχοι της αποθεραπείας

Οι κυριότεροι στόχοι της αποθεραπείας είναι:
1. Να επανέλθει ομαλά η λειτουργία όλων των συστημάτων του οργανισμού σε φυσιολογικά επίπεδα ηρεμίας ( καρδιακή συχνότητα, ρυθμός αναπνοής, μήκος μυών ).
2. Η αποβολή των καματογόνων ουσιών ( γαλακτικό οξύ, νιτρικό οξύ ) από τους μύες.
3. Η μείωση του μυϊκού πόνου από την ένταση της προσπάθειας.

Η αποθεραπεία πρέπει να γίνεται πάντα. Η απότομη διακοπή της άσκησης μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στους ασκούμενους. Ιδιαίτερα όταν κάποιος γυμνάζεται συστηματικά και έντονα μπορεί να εκδηλώσει σύνδρομα υπερπροπόνησης από την έλλειψή της.