Λεμφοκοκκίωμα αφροδίσιο

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη γεννητικών οργάνων απο χλαμύδια.

Παθογένεια

Η νόσος μεταδίδεται κυρίως σεξουαλικά όμως υπάρχει και μη σεξουαλική μετάδοση. Μετά την μόλυνση των γεννητικών οργάνων το μικρόβιο εξαπλώνεται στα λεμφαγγεία και τους λεμφαδένες της περιοχής όπου συχνά μετατρέπεται στην χρόνια μορφή

Πρόληψη

Η προφύλαξη απο την νόσο βασίζεται στην χρήση προφυλακτικού κατά την σεξουαλικη επαφή. Ας σημειωθεί οτι για να περιορισθεί η πιθανότητα μόλυνσης το προφυλακτικό πρέπει να είναι καλής ποιότητος, ελαστικό και να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο απο την άρχη της σεξουαλικής επαφής. Σημαντική επίσης είναι και η έγκαιρη διάγνωση για την αποφυγή των επιπλοκών

Κλινική εικόνα

Αρχικά παρουσιάζεται μια παροδική βλάβη στα γεννητικά όργανα και στην συνέχεια διόγκωση μαλάκυνση και διαπυηση των βουβωνικών λεμφαδένων η φλεγμονή του πρωκτού. Αργότερα εαν δεν θεραπευθεί μπορεί να προκαλέσει προσβολή των αρθρώσεων και του νευρικού συστήματος.

Διάγνωση

Με εξέταση αίματος (ορολογικές δοκιμασίες ) αλλά και καλλιέργεια αναρροφήματος βουβώνων και ορθού.

Αντιμετώπιση

Η τετρακυκλίνη είναι το φάρμακο εκλογής. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται η τριμεθοπρίμη -σουλφομεθοξαζόλη.

Διαβάστε επίσης