Πυομήτρα του Σκύλου και της Γάτας

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η Πυομήτρα είναι η πιο συχνή παθολογική κατάσταση του γεννητικού συστήματος του θηλυκού ζώου και χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθολογικού εκκρίματος στην κοιλότητα της μήτρας.

Παθογένεια

Αρχικά παρατηρείται υπερπλασία του ενδομητρίου της μήτρας, πάχυνσή του και ανάπτυξη σημαντικού αριθμού κύστεων. Στη συνέχεια έχουμε την παραγωγή εκκρίματος που παράγεται από τους αδένες του ενδομητρίου. Πολλές φορές το έκκριμα αυτό είναι στείρο από μικρόβια, συνηθέστερα όμως έχουμε την ανάπτυξη σταφυλοκόκκων, στρεπτοκόκκων και κολοβακτηριδίων.

Αίτια εμφάνισης Πυομήτρας

Τα αίτια της ανάπτυξης πυομήτρας δεν είναι γνωστά. Συνήθως παρατηρείται στα ενήλικα ή ηλικιωμένα ζώα λόγω κάποιας λειτουργικής διαταραχής των ωοθηκών, ή λόγω χρήσης οιστρογόνων για την διακοπή εγκυμοσύνης, ή τη χρήση προγεσταγόνων με σκοπό την αναστολή του οίστρου. Πάντως πυομήτρα μπορεί να εμφανιστεί και σε νεαρά ζώα όπως επίσης και σε ζώα που έχουν γεννήσει μία ή περισσότερες φορές.

Κλινική εικόνα

Τα τυπικά συμπτώματα είναι : κατάπτωση, ανορεξία, πολυουρία, πολυδιψία, έξοδος εκκρίματος από τον κόλπο, διάταση των κοιλιακών τοιχωμάτων, εμετός. Η έξοδος βέβαια του εκκρίματος δεν είναι τυπική. Στην περίπτωση που τέτοιο έκκριμα δεν υπάρχει, η διάγνωση της νόσου μόνο από τα συμπτώματα, είναι πολύ δύσκολη. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι πολύ βαρειά, παρατηρείται τοξιναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, πάρεση της οπίσθιας μοίρας του σώματος και τελικά επέρχεται ο θάνατος.

Διάγνωση

Η διάγνωση στηρίζεται στα κλινικά συμπτώματα, την ακτινογραφία κοιλίας, τις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος (λευκοκυττάρωση).

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία είναι χειρουργική απαιτείται δηλαδή ολική ωοθηκυστερεκτομή. Η έκβαση και η επιτυχία εξαρτώνται από τη γενική κατάσταση, το βαθμό δηλαδή διαταραχής της λειτουργίας του ήπατος και των νεφρών. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση με τη χρήση αντιβιοτικών και προσταγλανδινών έχει σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ καλά αποτελέσματα, γίνεται όμως υπό προϋποθέσεις.

Διαβάστε επίσης