Χλαμυδίαση της Γάτας

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η χλαμυδίαση της γάτας είναι μία λοιμώδης νόσος του αναπνευστικού συστήματος της Γάτας που οφείλεται στο μικροοργανισμό Chlamydia psitackii.

Παθογένεια

Ο μικροοργανισμός που προκαλεί τη Χλαμυδίαση, συνήθως επιπλέκει τις αναπνευστικές ιώσεις της γάτας. Η νόσος χαρακτηρίζεται από βαρειές αλλοιώσεις του αναπνευστικού συστήματος της γάτας και των οφθαλμών της (κυρίως του κερατοειδούς).

Πρόληψη

Για την πρόληψη της Χλαμυδίασης διενεργούνται εμβολιασμοί από το 2ο μήνα της ζωής της γάτας και επαναλαμβάνονται μία φορά το χρόνο.

Κλινική εικόνα

Τα κυριότερα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται η Χλαμυδίαση της γάτας είναι η ανορεξία, ο πυρετός, ο πταρμός, ο βήχας, το βλεννοπυώδες ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα. Η θνητότητα των ζώων αυτών είναι μικρή.

Διάγνωση

Η διάγνωση της νόσου γίνεται από τα κλινικά συμπτώματα. Τα συμπτώματα βέβαια αυτά είναι κοινά και για τις υπόλοιπες αναπνευστικές ασθένειες της γάτας.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία αποσκοπεί στην καταπολέμιση της νόσου με τη χορήγηση αντιβιοτικών. Το φάρμακο εκλογής είναι οι τετρακυκλίνες και ειδικότερα η δοξυκικλίνη.

Διαφορική Διάγνωση

Είναι πολύ δύσκολο να γίνει διαχωρισμός της νόσου από τη Λοιμ. Ρινοτραχειίτιδα και την Καλυκοϊωση της γάτας.

Σημασία για την υγεία του ανθρώπου

Η Χλαμυδίαση της Γάτας δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Διαβάστε επίσης