Φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Σχετικά σπάνια ενδοκρινοπάθεια του σκύλου, που παρατηρείται σε όλες τις φυλές, αλλά συχνότερα στα νεαρά και θηλυκά ζώα.

Παθογένεια

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ (νόσος του Addison) : Οφείλεται σε καταστροφή του φλοιού των επινεφριδίων. Για την εμφάνιση συμπτωμάτων απαιτείται καταστροφή του 90% περίπου του φλοιού. Μείωση παραγωγής αλδοστερόνης, κατακράτηση Κ απώλεια Na. Προκαλείται ολιγαιμία, εξωνεφρική ουραιμία και μεταβολική οξέωση.
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ : Μείωση παραγωγής ACTH από την υπόφυση, λόγω απότομης διακοπής χορήγησης γλυκοκορτικοειδών. Χαρακτηρίζεται από μείωση παραγωγής κορτιζόλης και όχι αλδοστερόνης.

Κλινική εικόνα

Τα διάφορα συμπτώματα εμφανίζονται ύστερα από δράση διαφόρων παραγόντων που προκαλούν stress. Ο χαρακτήρας της νόσου είναι επεισοδιακός. Κατάπτωση, λήθαργος, ανορεξία, μυική αδυναμία, υποθερμία, έμετος, αιμορραγική διάρροια, αφυδάτωση, μέλαινα, βραδυκαρδία, πολυδιψία – πολυουρία, και κυκλοφορική καταπληξία.

Διάγνωση

Εργαστηριακά παρατηρούνται : Υποπλαστική, ορθόχρωμη, ορθοκυτταρική αναιμία. Αύξηση ουρίας, κρεατινίνης, υπογλυκαιμία, υπερασβεστιαιμία, υπονατριαιμία, υπερκαλιαιμία.
Η διάγνωση στηρίζεται στη δοκιμασία διέγερσης με ACTH.

Αντιμετώπιση

Οξεία μορφή : Φυσιολογικός ορός, φουροσεμίδη, μανιτόλη, Δεξαμεθαζόνη.
Χρόνια μορφή : Αλάτι στην τροφή, fludrocortisone acetate.

Διαβάστε επίσης