Προστατίτιδα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η προστατίτιδα είναι η φλεγμονή του προστάτη αδένα, οφείλεται σε βακτηριακές μολύνσεις και διακρίνεται σε οξεία και χρόνια.

Παθογένεια

Είναι λοίμωξη ανιούσα (από την ουρήθρα), ή σπανιότερα οφείλεται σε επέκταση φλεγμονής από παρακείμενα όργανα του ουροποιητικού (κυστίτιδα) ή του γεννητικού (ορχίτιδα, ορχεοεπιδιδυμίτιδα). Τα κυριότερα βακτήρια είναι Escherichia coli, Proteus, staphylococcus, pseudomonas.

Κλινική εικόνα

Παρατηρούνται συμπτώματα από το ουροποιητικό, όπως συχνουρία, δυσουρία, ακράτεια και σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται κατακράτηση ούρων. Από το πεπτικό σύστημα παρατηρούνται επεισόδια κοπρόστασης ή τεινεσμών. Τέλος από το κινητικό μπορεί να παρατηρηθεί δυσκινησία ή πάρεση των οπισθίων άκρων.

Διάγνωση

Από τα συμπτώματα, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τη διόγκωση του οργάνου κατά τη ψηλάφιση, την παρουσία πόνου, το ιστορικό στο οποίο αναφέρεται λοίμωξη σε άλλο παρακείμενο όργανο. Η καλλιέργεια του προστατικού υγρού είναι καθοριστική για τη διάγνωση.

Αντιμετώπιση

Οι φαρμακευτικές ουσίες που διαπερνούν τον προστατικό φραγμό και είναι αποτελεσματικές στην προστατίτιδα είναι : τριμεθοπρίμη – σουλφοναμίδη, ερυθρομυκίνη, χλωραμφενικόλη, κινολόνες δεύτερης γενιάς, αμοξυσιλίνη – κλαβουλανικό οξύ.

Διαβάστε επίσης