Φυσιολογία του σκύλου

Θερμοκρασία του Σκύλου (από το απευθυσμένο) : 37,9 – 39,2.

Αναπνοές ανά λεπτό :10 – 30

Καρδιακοί παλμοί (σε ηρεμία) : 90 – 130

Οιστρικός κύκλος (αριθμός ανά έτος) : 2

Διάρκεια οιστρικού κύκλου : 21 ημέρες.

Γόνιμες ημέρες : 9 – 13 ημέρες από την αρχή του κύκλου.

Διάρκεια εγκυμοσύνης : 58 – 67 ημέρες.

Διαβάστε επίσης