Κανέλα

Η κανέλα είναι αυτοφυής στην περιοχή της Κεϋλάνης και της Κίνας και ήταν πολλή γνωστή στους Αρχαίους Έλληνες και Αιγύπτιους. Αναφέρεται μάλιστα και στη Βίβλο (Παλαιά Διαθήκη) σαν “κίναμον”. Έχει θερμαντική δράση και ηρεμεί και τα τρία doshas. Σε μεγάλη όμως ποσότητα και σε συχνή χρήση θα αυξήσει το Pitta στον οργανισμό. Χρησιμοποιούνται και η σκόνη, αλλά και τα ολόκληρα ξυλάκια της κανέλας στη μαγειρική και κυρίως στη ζαχαροπλαστική.

Διεγείρει την πεπτική λειτουργία, χωρίς όμως να ενοχλεί και να βγάζει από την ισορροπία της την πεπτική δύναμη του Agni, (όπως μπορεί να κάνει σε συχνή χρήση το ginger, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή από τους ελκοπαθείς), άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους.