Παραδείγματα

1ο παράδειγμα: το άτομο

Σε ένα ’τομο, η Γή δίνει τη μορφή και το σχήμα στα πρωτόνια,νετρόνια, ηλεκτρόνια και τα υπόλοιπα υποατομικά σωματίδια. Το Ύδωρ είναι η συνεκτική δύναμη που τα κρατάει ενωμένα στη μορφή του ατόμου και έτσι ο πυρήνας παραμένει ενωμένος και τα ηλεκτρόνια δεν απομακρύνονται από τις τροχιές τους. Το Πύρ είναι η εσωτερική ενέργεια του κάθε ατόμου που μπορεί να απελευθερωθεί στην ατομική (πυρηνική) έκρηξη.

Ο Αέρας με την κινητικότητα που τον χαρακτηρίζει κάνει τα ηλεκτρόνια να κινούνται γύρω από τον πυρήνα και συντελεί και στην κίνηση όλου του ατόμου μέσα στο χώρο. Τέλος, το άτομο καταλαμβάνει κάποιο χώρο μέσα στη δημιουργία, και βέβαια υπάρχει και χώρος μεταξύ του πυρήνα και των ηλεκτρονίων ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος για την ύπαρξή του ατόμου. Ο χώρος αυτός είναι μιά έκφραση του Αιθέρα.

2ο παράδειγμα: το κύτταρο

Σε ένα κύτταρο τη μορφή καί το βάρος του τα δίνει η Γή, μαζί με τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα όλα τα οργανίδια του κυττάρου. Η υγρασία και η συνεκτικότητα που κρατάει τα οργανίδια ενωμένα μεταξύ τους και δεν αφήνει το κύτταρο να διαλυθεί είναι το Ύδωρ και ο μεταβολισμός του κυττάρου που παράγει την ενέργεια που του χρειάζεται είναι το Πύρ.

Οι διάφορες κινήσεις που γίνονται μέσα στο κύτταρο αλλά και η κίνηση του ίδιου του κύτταρου μέσα στον οργανισμό γίνεται με τον Αέρα και τέλος ο Αιθέρας θα δώσει χώρο σε αυτό το κύτταρο για να υπάρξει. Εάν οποιοδήποτε από τα πέντε αυτά στοιχεία πάψει να συνεισφέρει στην ύπαρξη του κυττάρου, τότε το κύτταρο αυτό πολύ απλά δεν μπορεί να ζήσει και καταστρέφεται

3ο παράδειγμα: ο άνθρωπος

Στον άνθρωπο, η Γη σχηματίζει το οργανικό του σώμα και το Ύδωρ είναι η δύναμη που κρατάει τη μορφή του σώματος και δεν το αφήνει να διαλυθεί. Το Πύρ μέσω του μεταβολισμού θα επεξεργαστεί τις τροφές και θα θρέψει τον οργανισμό και για το λόγο αυτό το πεπτικό σύστημα έχει μεγάλη ποσότητα Πυρός.

Ο Αέρας κινεί τα πάντα μέσα στο σώμα, όπως την καρδιά και την αιματική κυκλοφορία, το πεπτικό σύστημα και τις τροφές που περιέχει, , τα ούρα μέσα στο ουροποιητικό σύστημα, τα χέρια και τα πόδια για την μετακίνηση του ανθρώπου, κλπ.

Ο Αιθέρας τέλος δίνει χώρο σε αυτό το σώμα για να υπάρξει και εάν του αφαιρέσεις το χώρο (συνθλίβοντάς το για παράδειγμα ανάμεσα σε δύο κινούμενους τοίχους) το σώμα θα καταρρεύσει. Όλες οι κοιλότητες του σώματος όπως τα αυτιά, τα ρουθούνια, το στόμα, ο κόλπος, χαρακτηρίζονται από την έντονη ύπαρξη του στοιχείου του αιθέρα που δημιουργεί το χώρο.

Τα πέντε Mahabhutas υπάρχουν παντού και απομένει στον ερευνητή που ενδιαφέρεται να τα αναζητήσει, να τα ανακαλύψει και να τα μελετήσει, χρησιμοποιώντας τις πέντε του αισθήσεις και τη διάνοιά του.