Περιαρθρίτιδα του ώμου

Άλλες ονομασίες

Ασβεστοποιητική τενοντίτιδα του ώμου, θυλακίτιδα του ώμου, παγωμένος ώμος

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Φλεγμονώδης αντίδραση του τένοντα του υπερακάνθιου μυ και των γειτονικών υποδελτοειδών θυλάκων που εκδηλώνεται με πόνο και περιορισμό της κινητικότητας του ώμου.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Η περιαρθρίτιδα του ώμου κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, ανήκει στα Μπι σύνδρομα (Bi syndromes), και οφείλεται στην εισβολή εξωγενών βλαπτικών παραγόντων και ιδίως άνεμου, κρύου και υγρασίας στον οργανισμό, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής κυκλοφορίας και την στάση του Τσι (Qi) και του Αίματος (Blood) στους Μεσημβρινούς. Ο Μεσημβρινός που πάσχει διαγιγνώσκεται από τους χαρακτήρες και την εντόπιση του πόνου. Έτσι, σε πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου θεωρείται ότι πάσχει ο Μεσημβρινός του Παχέος Εντέρου που διέρχεται από την περιοχή αυτή και επιλέγονται για βελονισμό τοπικά (ΠΕ15, ΠΕ16) και απόμακρα (ΠΕ4, ΠΕ11) σημεία του. Όταν ο πόνος εντοπίζεται στην οπίσθια (ραχιαία) επιφάνεια το ώμου, θεωρείται ότι πάσχει ο Μεσημβρινός του Λεπτού Εντέρου. Έτσι επιλέγονται για Βελονισμό, τοπικά (9, ΛΕ10, ΛΕ11) και απόμακρα (ΛΕ6) σημεία του. Τέλος, όταν ο πόνος εντοπίζεται στη μεσότητα του ώμου, θεωρείται ότι πάσχει ο Μεσημβρινός του Τριπλού Θερμαστή και επιλέγονται ανάλογα σημεία του (ΤΘ13, ΤΘ14). Παράλληλα, βελόνες τοποθετούνται στα επώδυνα σημεία (trigger points, ah shi points). Ειδικά σημεία για τον ώμο είναι το Σ38,στο οποίο εισάγεται από την αρχή της θεραπείας βελόνα, ενώ ζητείται από τον ασθενή να κινεί στο όριο του ανεκτού τον πάσχοντα ώμο και το σημείο ΧΚ34 (ειδικό σημείο των μυών και των τενόντων). Παράλληλα είναι δυνατό να εφαρμοσθεί ηλεκτροβελονισμός για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του κλασσικού βελονισμού.

Εάν η θεραπεία εφαρμοσθεί έγκαιρα, τα αποτελέσματα συνήθως είναι πολύ ικανοποιητικά. Περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία, ύφεση του πόνου και αποκατάσταση της κινητικότητας της άρθρωσης του ώμου, στο 60 – 80 % των ασθενών, με 1-3 συνεδρίες βελονισμού, εφόσον αυτές εφαρμόσθηκαν με την έναρξη των συμπτωμάτων. Σε χρόνια περιστατικά απαιτούνται 12 -15 συνεδρίες, που επαναλαμβάνονται δύο φορές την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης