Οι παραδοσιακοί Μεσημβρινοί και τα σημεία βελονισμού

Οι Μεσημβρινοί κατά την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική αποτελούν ένα πολύπλοκο δίκτυο ενεργειακών καναλιών, που έχει ένα και μοναδικό σκοπό: την απρόσκοπτη κυκλοφορία της Ενέργειας Τσι σε όλον τον οργανισμό. Οι Μεσημβρινοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τους Πρωτεύοντες και τους Δευτερεύοντες. Κάθε ένας από τους Πρωτεύοντες Μεσημβρινούς ξεκινά από συγκεκριμένο όργανο (Zhang) ή σπλάγχνο (Fu), από το οποίο παίρνει και την ονομασία του. Κάθε όργανο είναι συζευγμένο με ένα σπλάγχνο και έτσι δημιουργούνται έξι ζεύγη Πρωτευόντων Μεσημβρινών.
· Ήπαρ – Χοληδόχος Κύστη
· Καρδιά – Λεπτό Έντερο
· Σπλήνας – Στόμαχος
· Πνεύμονας – Παχύ Έντερο
· Νεφροί – Ουροδόχος Κύστη
· Περικάρδιο – Τριπλός Θερμαστής

Η ροή της ενέργειας στο κλειστό ενεργειακό κύκλωμα των Μεσημβρινών έχει συγκεκριμένη φορά όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Οι  παραδοσιακοί Μεσημβρινοί και τα σημεία βελονισμού

Οι Μεσημβρινοί δεν έχουν υλική ή ανατομική υπόσταση και δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη πορεία αγγειακού η νευρικού στελέχους, όπως τα γνωρίζουμε από τη σύγχρονη ιατρική. Οποιαδήποτε προσπάθεια καταγραφής τους με ραδιοϊσοτοπικές ή άλλες απεικονιστικές τεχνικές, απέτυχε. Η πορεία του κάθε παραδοσιακού Μεσημβρινού περιγράφεται στα αρχαία συγγράμματα παραδοσιακού βελονισμού. Κατά τη διαδρομή τους οι Μεσημβρινοί, έρχονται σε επαφή με το δέρμα, όπου και βρίσκονται τα σημεία βελονισμού.

Οι παρακάτω εικόνες εμφανίζουν την πορεία του Μεσημβρινού του Παχέος Εντέρου, όπως την απεικονίζουν τα αρχαία και τα σύγχρονα συγγράμματα βελονισμού:

Οι  παραδοσιακοί Μεσημβρινοί και τα σημεία βελονισμού

Τα σημεία αυτά έχουν συγκεκριμένη ανατομική εντόπιση, η οποία περιγράφεται με ακρίβεια στα διάφορα συγγράμματα βελονισμού. Ταυτόχρονα όμως, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών, έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν χαρακτηριστικές ιδιότητες, που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες δερματικές περιοχές. Οι μοναδικές αυτές ιδιότητες είναι:
1. Μεγαλύτερη ευαισθησία σε επώδυνα ερεθίσματα.
2. Τοπική θερμοκρασία μεγαλύτερη ή μικρότερη σε σχέση με τους γύρω ιστούς.
3. Μεγαλύτερη ικανότητα δέσμευσης CO2 τοπικά.
4. Μικρότερη ηλεκτρική αντίσταση (μεταξύ 20 – 250 ΚΩ).
5. Μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού σε σχέση με τα γύρω σημεία (μέχρι 250 mV).
6. Μεγαλύτερη ηλεκτρική χωρητικότητα (0,1 – 2 μF).
Η τοποθέτηση της βελόνας στα σημεία βελονισμού, έχει σκοπό την εξισορρόπηση της ενέργειας του οργανισμού, με την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας της Ζωτικής Ενέργειας στο πολύπλοκο δίκτυο των Μεσημβρινών.

Η ανατομική εντόπιση των σημείων βελονισμού περιγράφεται με απόλυτη ακρίβεια στα συγγράμματα βελονισμού καθώς επίσης και τεχνικές για την εύρεσή τους στην κλινική πράξη. Για παράδειγμα το σημείο Πνεύμονας 1 (το πρώτο σημείο του Πρωτεύοντος Μεσημβρινού του Πνεύμονα) περιγράφεται ως εξής:

Οι  παραδοσιακοί Μεσημβρινοί και τα σημεία βελονισμούΕΝΤΟΠΙΣΗ
1,6 cun κάτω από την κλείδα, 6 cun εξωτερικά του σημείου ΑΣ20

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρόσθιο σημείο Mu του Πνεύμονα
Σημείο σύναψης με τον ΠΜ του Σπλήνα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Βήχας, δύσπνοια, αιματηρή και πυώδης απόχρεμψη, άσθμα, θωρακικό άλγος, κοινό κρυολόγημα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ
Ζητούμε από τον ασθενή έχοντας το χέρι σε έκταση, να το πάει στην πρόταση, ενώ εμείς προβάλλουμε αντίσταση. Στο τρίγωνο του μείζονα θωρακικού μυ, κάτω από την κλείδα, βρίσκεται το σημείο Π2. Στο μεσοπλεύριο διάστημα, 1 cun χαμηλότερα και ελαφρά προς τα έξω, βρίσκεται το σημείο Π1

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
Βελονίζεται λοξά 0,5 – 1 cun με φορά προς το μεσοπλεύριο διάστημα

Εκτός όμως από τον Παραδοσιακό τρόπο εντόπισης των σημείων βελονισμού, υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης τους με σύγχρονης τεχνολογίας συσκευές οι οποίες είναι σε θέση να ανιχνεύσουν τις ιδιαίτερες ηλεκτρικές ιδιότητες που παρουσιάζουν τα σημεία αυτά παρουσιάζουν σε σχέση με το υπόλοιπο δέρμα.

Κάθε Πρωτεύοντας Μεσημβρινός, συμπλέκεται στη διαδρομή του Δευτερεύοντες Μεσημβρινούς, σχηματίζοντας ένα κλειστό ενεργειακό κύκλωμα, μέσα στο οποίο κυκλοφορεί η Ζωτική Ενέργεια.

Οι  παραδοσιακοί Μεσημβρινοί και τα σημεία βελονισμούΟι Δευτερεύοντες Μεσημβρινοί είναι ενεργειακά κανάλια που δεν ξεκινούν από συγκεκριμένο όργανο ή σπλάγχνο, αλλά αρδεύουν το χώρο μεταξύ των Πρωτευόντων Μεσημβρινών. Στο σύνολό τους είναι 56 και κατανέμονται ως εξής: οκτώ Παράδοξοι, δώδεκα Διακεκριμένοι, δώδεκα Τενοντομυϊκοί, και δεκαπέντε Αγγεία Λουό. Με εξαίρεση τους Παράδοξους, κανένας από τους Δευτερεύοντες Μεσημβρινούς δεν έχει ιδιαίτερο όνομα, αλλά παίρνουν το όνομά τους από τον Πρωτεύοντα Μεσημβρινό του οποίου αποτελούν εξαρτήματα. Επίσης, κανένας τους δεν διαθέτει ξεχωριστά σημεία βελονισμού, με εξαίρεση τους δύο Παράδοξους Μεσημβρινούς Αγγείο Σύλληψης (Ren Meridian) και Κυβερνητικό Αγγείο (Du Meridian).

Οι  παραδοσιακοί Μεσημβρινοί και τα σημεία βελονισμούΟι οκτώ Παράδοξοι Μεσημβρινοί αφενός αρδεύουν το χώρο μεταξύ των Πρωτευόντων Μεσημβρινών, αφετέρου μεταφέρουν την Προγονική Ενέργεια από τους Νεφρούς, στα υπόλοιπα όργανα. Είναι οι εξής: Ρεν ή Αγγείο Σύλληψης (Ren), Ντου ή Κυβερνητικό Αγγείο (Du), Τσονγκ (Chong), Ντάι (Dai), Γιανγκ Τσιάο (Yangqiao), Γιν Τσιάο (Yinqiao), Γιανγκ Γουέι (Yangwei) και Γιν Γουέι (Yinwei). Δεν διαθέτουν σημεία βελονισμού, με εξαίρεση τον Ρεν και Ντου.

Οι δώδεκα Διακεκριμένοι Μεσημβρινοί έχουν σκοπό τη μεταφορά της αμυντικής ενέργειας από τους Τενοντομυϊκούς Μεσημβρινούς στο εσωτερικό του σώματος. Πορεύονται σε ζεύγη ακολουθώντας τους αντίστοιχους Πρωτεύοντες Μεσημβρινούς, από τους οποίους παίρνουν και την ονομασία τους. Εξορμούν από τα αρχαία σημεία Χε και καταλήγουν στο πρόσωπο και την κεφαλή.

Οι δώδεκα Τενοντομυϊκοί Μεσημβρινοί έχουν σκοπό τη μεταφορά της αμυντικής ενέργειας στα επιφανειακά στρώματα του σώματος. Είναι δώδεκα στον αριθμό και πορεύονται ακολουθώντας τους αντίστοιχους Πρωτεύοντες Μεσημβρινούς, από τους οποίους παίρνουν και την ονομασία τους. Εξορμούν από τα αρχαία σημεία Τζινγκ, οδεύουν πάντα επιπολής και ανά τρεις ενώνονται σε κάποιο σημείο της διαδρομής τους.

Τα αγγεία Λουό ανήκουν επίσης στους Δευτερεύοντες Μεσημβρινούς και ο ρόλος τους είναι η ρύθμιση της ενεργειακής κυκλοφορίας μεταξύ των Πρωτευόντων Μεσημβρινών. Διακρίνονται στα δώδεκα αγγεία Λουό των Πρωτευόντων Μεσημβρινών, στα δύο των Παραδόξων Μεσημβρινών Ντου και Ρεν και στο Μεγάλο Αγγείο Λουό του Σπλήνα. Εξορμούν από το σημείο Λουό ενός Πρωτεύοντα Μεσημβρινού και καταλήγουν στον συζευγμένο του Μεσημβρινό, μεταφέροντας την περίσσεια της ενέργειας.

Με το πολύπλοκο αυτό δίκτυο των Μεσημβρινών, η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική θεωρεί πως εξασφαλίζεται, τόσο η απρόσκοπτη ροή της Ζωτικής Ενέργειας, όσο και η άμυνα του οργανισμού έναντι των διαφόρων βλαπτικών παραγόντων. Η τοποθέτηση των βελονών στα παραδοσιακά σημεία βελονισμού, είναι σε θέση να αποκαταστήσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία της απαραίτητης για την επιβίωση αρμονικής και ομαλής ενεργειακής ροής.

Διαβάστε επίσης