Ελεύθερος συνειρμός

Άλλες ονομασίες

Brain storming

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως από την ψυχανάλυση (και άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους). Ως σκοπό έχει το άτομο να συνειδητοποιήσει τις απωθημένες εσωτερικές του συγκρούσεις.

Ρόλος των ελεύθερων συνειρμών

Η τεχνική του ελεύθερου συνειρμού, που χρησιμοποίησε και στήριξε ο Freud την ψυχανάλυση, στηριζόταν στην υπόθεση ότι αν ο συνειρμός ξεκινήσει από ένα βίωμα που να έχει άμεση σχέση με την πάθηση του ατόμου θα καταλήξει στο νοσογόνο γεγονός.

Στον ελεύθερο συνειρμό όμως υπάρχουν πολλά εμπόδια και αντιστάσεις. Πολλές φορές ο συνειρμός οδηγεί σε άσχετα θέματα. Έργο του αναλυτή είναι να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες, να ανατρέψει τα όποια εμπόδια συναντήσει και να βρει τα γεγονότα που θα αποτελέσουν την αρχή για μία επιτυχημένη ανίχνευση του ασυνείδητου.

Το κατάλληλο περιβάλλον

Για την επιτυχία αυτού του σκοπού επιλέγεται το κατάλληλο περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει ένα ντιβάνι όπου ξαπλώνει το άτομο, ο κατάλληλος φωτισμός του χώρου, ο ψυχαναλυτής κάθεται πίσω από το ντιβάνι έξω το οπτικό πεδίο του αναλυόμενου και δίδεται ο βασικός κανόνας: Το άτομο θα λέει ότι του έρχεται στο μυαλό, έστω κι αν αυτό του είναι δυσάρεστο ή του φαίνεται ασήμαντο.

Η στάση του αναλυτή

Ο αναλυτής ακούει χωρίς να διακόπτει, σημειώνει, εντοπίζει δισταγμούς που τυχόν παρουσιάστηκαν, παροτρύνει το άτομο να συνεχίσει και εμβαθύνει όπου κρίνεται απαραίτητο.

Διαβάστε επίσης