Τεστ νοημοσύνης

Άλλες ονομασίες

Intelligence Quotient – I.Q tests

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για δοκιμασίες εκτίμησης της νοημοσύνης που ως στόχο έχουν να εντοπίσουν τον δείκτη ευφυΐας ενός ατόμου.

Είδη τεστ νοημοσύνης

Τα πιο γνωστά τεστ νοημοσύνης είναι το Wechsler Adult Intelligence Scale- Revised (WAIS-R) για ενήλικες και το Wechler Intelligence Scale for Children- Revised (WICK-R) για παιδιά. Οι κλίμακες αυτές περιλαμβάνουν 11 υποκλίμακες από τις οποίες οι έξι μετρούν τις λεκτικές ικανότητες του ατόμου και οι υπόλοιπες 5 τις εκτελεστικές δεξιότητες. Σημασία έχει η συνολική βαθμολογία αλλά και η βαθμολογία σε κάθε υποκλίμακα.

Για τα παιδιά υπάρχουν πολλές δοκιμασίες που μετρούν όχι μόνο τη νοημοσύνη, αλλά και την προσαρμοστικότητα, τις κινητικές δεξιότητες, τις σχολικές δεξιότητες, τις αντιληπτικές κ.α.

Η χρησιμότητα των δοκιμασιών νοημοσύνης

Χωρίς να αμφισβητείτε η χρησιμότητα των δοκιμασιών νοημοσύνης, αυτή κρίνεται από τον τρόπο της χρήσης τους και από τον τρόπο ερμηνείας τους. Οι δοκιμασίες αυτές είναι χρήσιμες όταν π.χ θέλουμε να εντοπίσουμε τις όποιες ελλείψεις ή αδυναμίες έχει ένα παιδί σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχολείου. Μας βοηθούν ακόμα να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές ανάμεσα σε άτομα της ίδιας ομάδας. Ο κίνδυνος όμως ο Δ.Ν να θεωρηθεί απόδειξη ικανότητας και όχι ένδειξη δυνατότητας είναι μεγάλος