Αποστείρωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Αποστείρωση ονομάζεται η πλήρης εξόντωση όλων των μικροβίων και των σπόρων αυτών που βρίσκονται στις επιφάνειες των εργαλείων που χρησιμοποιούμε στην οδοντιατρική, με χημικά ή φυσικά μέσα (υψηλή θερμοκρασία).

Η σημασία της αποστείρωσης, δηλαδή της πλήρους εξόντωσης των μικροοργανισμών που τυχών βρίσκονται στις επιφάνειες των διάφορων εργαλείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο στόμα είναι αυτονόητη. Αποτελεί το μοναδικό μέσο προστασίας που έχουμε απέναντι στην διάδοση των διαφόρων ασθενειών που προκαλούν τα μικρόβια όπως για παράδειγμα η ηπατίτιδα Β και το AIDS. Για την αποστείρωση χρησιμοποιούνται στο οδοντιατρείο δύο κυρίως συσκευές. Ο κλίβανος και το αυτόκαυστο. Ο κλίβανος είναι στην ουσία ένας φούρνος όπου τα εργαλεία πρέπει να παραμείνουν σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για κάποια ώρα προκειμένου να επιτευχθεί η αποστείρωση τους. Το αυτόκαυστο λειτουργεί σαν μια χύτρα ταχύτητας όπου τα μικρόβια φονεύονται με τον συνδυασμό υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Στο αυτόκαυστο οι μέγιστες θερμοκρασίες που χρησιμοποιούμε είναι μικρότερες από ότι στον κλίβανο και έτσι έχουμε την δυνατότητα να αποστειρώσουμε και πιο ευαίσθητα υλικά όπως πανιά, χειρολαβές (ο τροχός), γυάλινα αντικείμενα κ.α. Η σωστή αποστείρωση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευθύνες που έχει ένας οδοντίατρος απέναντι προς τους ασθενείς του. Το επίπεδο των οδοντιάτρων στην Ελλάδα πάντως είναι αρκετά υψηλό ώστε να διασφαλίζει τους ασθενείς από κινδύνους μόλυνσης από διάφορους μικροοργανισμούς.

Διαβάστε επίσης