Γέφυρες δοντιών

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι γέφυρες είναι κατασκευές που κολλιούνται μόνιμα στο στόμα, πάνω σε υπάρχοντα δόντια που διαμορφώνονται κατάλληλα και σκοπό έχουν να αντικαθιστούν τα δόντια που λείπουν.

Πώς γίνονται

Οι γέφυρες ήταν μέχρι την εμφάνιση και καθιέρωση των εμφυτευμάτων, η μοναδική επιλογή που είχαμε προκειμένου να αντικαταστήσουμε κάποιο δόντι ή δόντια, τα οποία είχαν χαθεί για κάποιο λόγο, με μια κατασκευή που να μένει μόνιμα στο στόμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση μιας γέφυρας είναι να υπάρχουν στο στόμα δόντια στα οποία να μπορέσουμε να την στηρίξουμε. Επειδή οι γέφυρες κολλιούνται μόνιμα στο στόμα, τα δόντια που θα τις στηρίξουμε, όπως είναι φυσικό πρέπει κατ’ αρχήν να είναι ελεύθερα τερηδόνας.

Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει ο οδοντίατρος να αφαιρέσει την τερηδόνα και να τα σφραγίσει. Αν έχουμε μεγάλη απώλεια οδοντικής μάζας ή και αν ακόμα λείπει ολόκληρη η μύλη του δοντιού (το μέρος του δοντιού που εξέχει στο στόμα), και πάλι ο οδοντίατρος έχει στη διάθεση του μέσα που θα τον βοηθήσουν να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο δόντι σαν στήριγμα (άξονες), αρκεί η ρίζα του δοντιού να είναι γερή και να περιβάλλεται σε όσο το δυνατόν περισσότερο μήκος από κόκαλο.

Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία πόσο καλά στηρίζεται το δόντι από το κόκαλο, καθώς οι γέφυρες κατά την μάσηση εξασκούν μεγάλες δυνάμεις στα δόντια – στηρίγματα. Αν λοιπόν τα στηρίγματα δεν έχουν καλή στήριξη από το κόκαλο (λόγο περιοδοντίτιδας), με την πάροδο του χρόνου θα κουνηθούν και στο τέλος μπορεί και να πέσουν με αποτέλεσμα να χαθεί και η γέφυρα.

Τα δόντια – στηρίγματα διαμορφώνονται (τροχίζονται) με κατάλληλο τρόπο ούτως ώστε να δημιουργηθεί χώρος για να μπορέσουν να κολληθεί πάνω σ’ αυτά η γέφυρα.

Από τι κατασκευάζονται

Οι γέφυρες αποτελούνται από ένα σκελετό που μπορεί να είναι από πολύτιμο ή ημιπολύτιμο κράμα (μέταλλο), που περιβάλλεται από το αισθητικό υλικό σε χρώμα ίδιο με αυτό των φυσικών δοντιών που μπορεί να είναι πορσελάνη (πιο ακριβή) ή ακρυλικό.

Στα μπροστινά δόντια μπορούμε να κατασκευάσουμε γέφυρες χωρίς μεταλλικό σκελετό μόνο από πορσελάνη -λέγονται ολοκεραμικές- γιατί είναι καλύτερες αισθητικά. Δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στα πίσω δόντια γιατί μπορεί να σπάσει η πορσελάνη λόγο των μασητικών δυνάμεων που θα ασκηθούν πάνω τους.

Εφ’ όσον τα δόντια – στηρίγματα επιλεγούν με προσοχή, και τηρούνται οι κανόνες στοματικής υγιεινής, οι γέφυρες μπορούν να παραμείνουν χωρίς πρόβλημα στο στόμα για πάρα πολλά χρόνια.