Ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Εμφανίζεται σε κατάγματα της βάσης του κρανίου, νεοπλάσματα και σε διάφορες συγγενείς ανωμαλίες. Η βιοχημική εξέταση του υγρού και ο απεικονιστικός έλεγχος τεκμηριώνουν τη διάγνωση. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μηνιγγίτιδας και…

Continue ReadingΡινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Δερματοπάθειες της μύτης

Δοθιήνωση Εντοπίζεται στον πρόδομο της μύτης λόγω μόλυνσης του θυλάκου των τριχών από σταφυλόκοκκο. Χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα και έντονο πόνο. Ο δοθιήνας μετά από 4-5 μέρες σπάζει αυτόματα, εξέρχεται το…

Continue ReadingΔερματοπάθειες της μύτης

Ατρησία ρινικών χοανών

Πρόκειται για συγγενή ανωμαλία κατά την οποία η μία ή και οι δύο ρινικές χοάνες είναι κλειστές από οστέινο ως επί το πλείστον διάφραγμα. Η μονόπλευρη ατρησία μπορεί να μείνει…

Continue ReadingΑτρησία ρινικών χοανών

Παθήσεις του ρινικού διαφράγματος

Αιμάτωμα Πρόκειται για τη συλλογή αίματος ανάμεσα στον χόνδρο του ρινικού διαφράγματος και στον βλεννογόνο που το καλύπτει. Είναι συνήθως αποτέλεσμα κάκωσης. Εκδηλώνεται με απόφραξη της μύτης και δυσχέρεια ρινικής…

Continue ReadingΠαθήσεις του ρινικού διαφράγματος

Ξένα σώματα μύτης

Η προώθηση ξένων σωμάτων στη μύτη είναι συχνό φαινόμενο στην παιδική ηλικία. Συνήθως αφορά τη μία πλευρά της μύτης, χωρίς να αποκλείεται και η αμφοτερόπλευρη εντόπιση. Κλινικά υπάρχει πόνος στη…

Continue ReadingΞένα σώματα μύτης