Η ανατομία της βίας στα σχολεία των ΗΠΑ

Αγόρια που δεν έχουν φίλους, ηλικίας 16-18 ετών, με εύκολη πρόσβαση σε όπλα και που επιζητούν να πάρουν εκδίκηση για τις κοροϊδίες που υφίστανται είναι οι μαθητές που διατρέχουν το…

ΠερισσότεραΗ ανατομία της βίας στα σχολεία των ΗΠΑ

Ανατομία παραρρίνιων κόλπων

Εικόνα 1: Σχηματική παράσταση του εσωτερικού της ρινός (profile): 1.Ριζορρίνιο 2.Ακρορρίνιο 3.Ανω ρινική κόγχη 4..Μέση ρινική κόγχη 5.Κάτω ρινική κόγχη 6.’νω ρινικός πόρος 7.Σφηνοειδής κόλπος 8..Μέσος ρινικός πόρος 9..Μετωπιαίος κόλπος…

ΠερισσότεραΑνατομία παραρρίνιων κόλπων

Ανατομία ρινός

H μύτη έχει 2 μοίρες την εξωτερική (έξω ρις) και την εσωτερική (έσω ρις). Εικόνα 1: Σχηματική παράσταση του εσωτερικού της ρινός (profile): 1.Ριζορρίνιο 2.Ακρορρίνιο 3.Ανω ρινική κόγχη 4..Μέση ρινική…

ΠερισσότεραΑνατομία ρινός