Η ανατομία της βίας στα σχολεία των ΗΠΑ

Αγόρια που δεν έχουν φίλους, ηλικίας 16-18 ετών, με εύκολη πρόσβαση σε όπλα και που επιζητούν να πάρουν εκδίκηση για τις κοροϊδίες που υφίστανται είναι οι μαθητές που διατρέχουν το…

Περισσότερα Η ανατομία της βίας στα σχολεία των ΗΠΑ

Ανατομία παραρρίνιων κόλπων

Εικόνα 1: Σχηματική παράσταση του εσωτερικού της ρινός (profile): 1.Ριζορρίνιο 2.Ακρορρίνιο 3.Ανω ρινική κόγχη 4..Μέση ρινική κόγχη 5.Κάτω ρινική κόγχη 6.’νω ρινικός πόρος 7.Σφηνοειδής κόλπος 8..Μέσος ρινικός πόρος 9..Μετωπιαίος κόλπος…

Περισσότερα Ανατομία παραρρίνιων κόλπων

Ανατομία ρινός

H μύτη έχει 2 μοίρες την εξωτερική (έξω ρις) και την εσωτερική (έσω ρις). Εικόνα 1: Σχηματική παράσταση του εσωτερικού της ρινός (profile): 1.Ριζορρίνιο 2.Ακρορρίνιο 3.Ανω ρινική κόγχη 4..Μέση ρινική…

Περισσότερα Ανατομία ρινός