Καυσαλγία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο καυσαλγία αναφερόμαστε στην δυσάρεστη και επώδυνη αίσθηση του καψίματος (καύσου) του εσωτερικού της στοματικής κοιλότητας. Δεν αποτελεί νόσημα αλλά σύμπτωμα διαφόρων παθολογικών καταστάσεων.

Παθογένεια

Η καυσαλγία δεν είναι νόσημα αλλά σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε περισσότερα του ενός αίτια. Στις μισές των περιπτώσεων τα αίτια αυτά παραμένουν αδιευκρίνιστα οπότε και αποδίδεται σε κάποια ψυχιατρική νόσο , στο stress, κλπ. Διάφορες παθολογικές καταστάσεις που προκαλούν καυσαλγία είναι η σιδηροπενική αναιμία, οι αβιταμινώσεις, οι ορμονικές διαταραχές ιδιαίτερα στις γυναίκες, ο σακχαρώδης διαβήτης κ.α. Επίσης διάφορα τοπικά αίτια μπορεί να την προκαλέσουν, όπως τραυματισμοί του εσωτερικού του στόματος, η ξηροστομία, η γεωγραφική και οσχεοειδής γλώσσα κ.α.

Κλινική εικόνα

Η καυσαλγία εμφανίζεται συνήθως σε άτομα μέσης ηλικίας, ιδίως γυναίκες. Εμφανίζεται κυρίως τις πρωινές ώρες και το κάψιμο γίνεται εντονότερο όσο προχωρά η μέρα, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας υποχωρεί. Πιο συχνά το κάψιμο αυτό παρουσιάζεται στην γλώσσα, είναι δυνατόν όμως να είναι διάχυτο σ’ όλο το στόμα. Πολλές φορές υπάρχει και το υποκειμενικό αίσθημα της ύπαρξης άμμου ή τριχών μέσα στο στόμα.

Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό του ασθενή και σε διάφορες παρακλινικές εξετάσεις.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία συνίσταται στην άρση του αιτίου που προκαλεί την καυσαλγία.