Βατράχιο

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Κύστεις του εδάφους του στόματος που περιέχουν βλεννώδες υγρό. Ονομάστηκαν βατράχια γιατί μοιάζουν με την κοιλιά μικρού βατράχου.

Παθογένεια

Η παθογένεια των κύστεων αυτών δεν έχει με ακρίβεια προσδιοριστεί. Σήμερα πιστεύεται ότι υπάρχουν δυο διαφορετικοί τύποι βατραχίων. Ο πρώτος τύπος σχηματίζεται μετά από τραυματισμό του αγωγού (εκφορητικού πόρου) του υπογνάθιου ή του υπογλώσσιου σιελογόνου αδένα και αναφέρεται και ως απλό βατράχιο. Ο δεύτερος τύπος έχει εμβρυολογική προέλευση και είναι γνωστός και ως σύνθετο βατράχιο.

Κλινική εικόνα

Κλινικά το βατράχιο μοιάζει με μια κύστη που μεγαλώνει σιγά-σιγά στο έδαφος του στόματος. Εχει οπάλλινη χροιά, είναι ανώδυνη, ευπίεστη και καταλαμβάνει συνήθως την μια πλευρά του εδάφους του στόματος. Εχει διάμετρο 1-3 εκ. και περιέχει βλεννώδες και άμορφο υγρό. Όταν το βατράχιο είναι πολύ μεγάλο μπορεί να σπρώχνει την γλώσσα προς την υπερώα με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην ομιλία, μάσηση και κατάποση. Εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία και κατά προτίμηση στις γυναίκες.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται πολύ εύκολα με βάση την κλινική εικόνα.

Αντιμετώπιση

Η διάνοιξη (μαρσιποποίηση) της κύστης είναι η θεραπεία επιλογής.