Πολφού υπεραιμία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο υπεραιμία του πολφού εννοούμε την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στα αγγεία που βρίσκονται μέσα στο δόντι εξ’ αιτίας κάποιου ερεθίσματος (π.χ. τερηδόνα). Αυτή η αυξημένη ροή προκαλεί αύξηση του όγκου των αγγείων, με αποτέλεσμα να πιέζονται τα παρακείμενα νεύρα και να προκαλείται πόνος. Με την διακοπή του ερεθίσματος παύει και η υπεραιμία και συνεπώς και ο πόνος.

Παθογένεια

Η υπεραιμία του πολφού δεν αποτελεί νόσο, αλλά μια πρώιμη αντίδραση του δοντιού σε διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Τέτοια ερεθίσματα μπορεί να είναι η τερηδόνα, ο τραυματισμός του δοντιού από κάποιο κτύπημα ή κάποια εργασία που έγινε στο δόντι (σφράγισμα, τρόχισμα για να μπει κάποια θήκη, κλπ). Η αντίδραση του δοντιού συνίσταται στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος (υπεραιμία) στα αγγεία που βρίσκονται μέσα στο δόντι, με αποτέλεσμα αυτά να αυξάνουν σε όγκο, να πιέζουν τα παρακείμενα νεύρα και να προκαλείται πόνος. Η υπεραιμία και συνεπώς ο πόνος σταματά άμεσα με την διακοπή του ερεθίσματος.

Τι είναι ο πολφός;

Ο πολφός είναι το σύνολο των νεύρων και των αγγείων που υπάρχουν μέσα σε κάθε δόντι και στις ρίζες του. Περιβάλλεται από τις σκληρές ουσίες του δοντιού, δηλαδή την αδαμαντίνη (εξωτερικά) και την οδοντίνη.

Πρόληψη

Η ανεύρεση και έμφραξη των τερηδονισμένων δοντιών με τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης της υπεραιμίας.

Κλινική εικόνα

Το χαρακτηριστικό της υπεραιμίας του πολφού είναι ο έντονος πόνος διάρκειας λίγων λεπτών ή δευτερολέπτων, ο οποίος προκαλείται από κάποιο ερέθισμα, όπως το ψυχρό ή το θερμό που επιδρά πάνω σε δόντι που έχει τερηδόνα ή έχει τροχισθεί ή σφραγισθεί κλπ. Με την παύση του ερεθίσματος ο πόνος σταματά αμέσως.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται με βάση τα συμπτώματα και κυρίως τα χαρακτηριστικά του πόνου (διάρκεια, τι τον προκαλεί, κλπ). Επίσης η κλινική εξέταση και η ακτινογραφία βοηθούν σημαντικά την διάγνωση.

Αντιμετώπιση

Η άρση του αιτίου που κάνει τα δόντια ευαίσθητα στα διάφορα ερεθίσματα (π.χ. καθαρισμός τερηδόνας) είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της υπεραιμίας. Όταν το αίτιο αντιμετωπιστεί έγκαιρα, η πρόγνωση για το δόντι είναι πολύ καλή.

Διαβάστε επίσης