Διαφορική διάγνωση προσωπαλγίας

Προσωπαλγία ονομάζεται ο πόνος στην περιοχή του προσώπου και μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια:
α)Ρινίτιδα
β)Παραρρινοκολπίτιδα
γ)Νευραλγίες
δ)Πόνος της κροταφογναθικής άρθρωσης
ε)’τυπη προσωπαλγία των ψυχονευρωτικών ατόμων
στ)Ημικρανία
ζ)Όγκοι
Το λεπτομερές ιστορικό, η πλήρης κλινική εξέταση και ο παρακλινικός έλεγχος μας προσανατολίζουν προς τη σωστή διάγνωση.