Λαβυρινθίτιδες

Η προσβολή του έσω ωτός από λοιμογόνους παράγοντες αποτελεί κατά κανόνα επέκταση και επιπλοκή των φλεγμονών του μέσου ωτός.

Η διείσδυση των μικροβίων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
-από τις θυρίδες του λαβυρίνθου
-από συρίγγιο που σχηματίστηκε από χολοστεάτωμα, μετεγχειρητικό ή μετατραυματικό.

Μορφές

Περιγράφονται 2 κλινικές μορφές λαβυρινθίτιδας:

α)Ορώδης
Χαρακτηριστικό αυτής της μορφής είναι το ανατάξιμο των βλαβών μετά την θεραπεία.

Συμπτώματα
-νευροαισθητήρια βαρηκοΐα
-διπλακουσία,
-ίλιγγος, ναυτία, έμετος
-νυσταγμός προς το πάσχον αυτί.

β)Πυώδης
Καταστρέφεται σχεδόν ολόκληρος ο λαβύρινθος, τα συμπτώματα είναι πιο έντονα και άγουν σε πλήρη και μόνιμη κώφωση. Ο άρρωστος παίρνει χαρακτηριστική στάση με το κεφάλι γερμένο προς το υγιές αυτί λόγω του σφοδρού ιλίγγου. Ο νυσταγμός εδώ έχει κατεύθυνση προς το υγιές αυτί.

Θεραπεία

Αντιβιοτικά, ηρεμιστικά και όπου κρίνεται απαραίτητο χειρουργική επέμβαση.