ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ

Γενικά

Η γεροντική εκφύλιση της ωχράς αποτελεί την κυριότερη αιτία τύφλωσης ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών στο δυτικό κόσμο.Είναι πάθηση αμφοτερόπλευρη, τα μάτια όμως δεν προσβάλλονται συγχρόνως.

Χαρακτηριστικό εύρημα στη βυθοσκόπηση είναι η παρουσία drusen (συγκεντρώσεις υαλίνης ουσίας) στον αμφιβληστροειδή, στην περιοχή της ωχράς. Η ωχρά αποτελεί το κεντρικό σημείο της όρασης και λόγω ανατομικής κατασκευής, είναι υπεύθυνη για υψηλή οπτική οξύτητα. Η ύπαρξη drusen στην ωχρά μπορεί να παρατηρηθεί σε άτομα μεγάλης ηλικίας με φυσιολογική οπτική οξύτητα ως αποτέλεσμα φυσιολογικής διεργασίας.

Μορφές

Υπάρχουν δύο τύποι γεροντικής εκφύλισης της ωχράς:

1. Ξηρά μορφή (γεωγραφική ατροφία), στην οποία ο ασθενής εμφανίζει προοδευτική απώλεια της όρασης σε διάστημα μηνών ή ετών. Είναι η πιο συχνή μορφή και δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.

2. Εξιδρωματική μορφή (δισκοειδής εκφύλιση της ωχράς των Junius Kunt), στην οποία έχουμε δραματική απώλεια της όρασης του ασθενούς μέσα σε λίγες μέρες. Η μορφή αυτή μπορεί να συνυπάρχει με την προηγούμενη.

Κλινική εικόνα

Χαρακτηριστικά ευρήματα είναι η αποκόλληση ενός πετάλου του αμφιβληστροειδούς (του μελαγχρόου επιθηλίου) και η ανάπτυξη παθολογικών αγγείων (νεοαγγείων), με τη μορφή μεμβράνης, κάτω από τον αμφιβληστροειδή. Η μεμβράνη αυτή προκαλεί χοριοειδικές αιμορραγίες, που οδηγούν στην ανάπτυξη συνδετικού και γλοιώδους ιστού (δημιουργία ουλής) στην προσβεβλημένη περιοχή του αμφιβληστροειδούς, μ’αποτέλεσμα την απώλεια της κεντρικής όρασης.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία συνίσταται στην καταστροφή της μεμβράνης με τη χρήση ακτίνων Laser (Argon Laser), πριν προκληθεί αιμορραγία.

Σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση της γεροντικής εκφύλισης της ωχράς έχει η εξέταση της φλουοροαγγειογραφίας, καθώς και η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στον οφθαλμίατρο να εντοπίσει την ακριβή θέση της μεμβράνης σε σχέση με την ωχρά και να αποφασίσει αν υπάρχει δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης.