ΠΤΕΡΥΓΙΟ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το πτερύγιο είναι τριγωνικό στρώμα ινοαγγειακού ιστού από τον επιπεφυκότα που εισδύει στον κερατοειδή.

Εμφανίζεται αρχικά με τη μορφή μικρών φακών θολεροτήτων στον κερατοειδή πλησίον του έσω σκληροκερατοειδούς ορίου. Κατόπιν ο επιπεφυκότας επεκτείνεται πάνω από τις θολερότητες και διεισδύει στον κερατοειδή με τριγωνική μορφή και με κατεύθυνση το κορικό πεδίο. Διακρίνουμε το αληθές πτερύγιο το οποίο συμφύεται με τους υποκείμενους ιστούς σε όλη του την έκταση και το ψευδοπτερύγιο που είναι κολλημένο στον κερατοειδή μόνο στην κορυφή του.

Τα πτερύγια συνήθως εμφανίζονται σε άτομα που ζουν σε θερμά κλίματα με έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Η θεραπεία του πτερυγίου είναι χειρουργική.