Βήχας και αντιβηχικό σιρόπι

Συχνά όταν έχει κανείς βήχα ζητάει από το γιατρό του αντιβηχικό σιρόπι για να σταματήσει ο βήχας. Και όχι άδικα γιατί το σύμπτωμα αυτό είναι ενοχλητικό.

Πρακτικά, ο βήχας είναι δύο ειδών. Στη μία περίπτωση συνοδεύεται από απόχρεμψη (φλέγματα) και λέγεται παραγωγικός. Στην άλλη δεν συμβαίνει αυτό και ο βήχας λέγεται ξηρός.

Στην περίπτωση του ξηρού βήχα, όταν αυτός είναι έντονος και ενοχλητικός, έχει νόημα να χορηγηθεί αντιβηχικό σιρόπι με σκοπό να σταματήσει ή να περιοριστεί ο βήχας.

Στην περίπτωση του παραγωγικού βήχα δεν πρέπει να χορηγείται αντιβηχικό σιρόπι. Διότι εδώ ο οργανισμός παράγει τα φλέγματα και χρησιμοποιεί το βήχα για να απομακρύνει τα μικρόβια που έχουν προσβάλει το αναπνευστικό. Ο βήχας αυτός δεν πρέπει να καταστέλεται. Τα σιρόπια που χορηγούνται εδώ λέγονται αποχρεμπτικά ή βλεννολυτικά (και όχι αντιβηχικά) και σκοπό έχουν να ρευστοποπιήσουν τα φλέγματα, για να αποβάλονται ευκολότερα.

Διαβάστε επίσης