ΚΑΚΩΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος παθαίνει ρήξη κατά την πτώση από ύψος με στήριξη στο γόνατο που βρίσκεται σε κάμψη και σε τροχαία ατυχήματα από χτύπημα του άνω άκρου της κνήμης στο ταμπλό του αυτοκινήτου, ενώ το γόνατο βρίσκεται σε κάμψη.

Διάγνωση

Η διάγνωση θα βασιστεί στο μηχανισμό της κάκωσης, την κλινική εικόνα και τις ειδικές συρταροειδείς δοκιμασίες. Σημαντική βοήθεια προσφέρει επίσης η μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία

Η σημερινή τάση όσον αφορά την αντιμετώπιση της μεμονωμένης ρήξης του οπισθίου χιαστού είναι συντηρητική. Γίνεται δηλαδή θεραπεία υποκατάστασής του με έναν ενισχυμένο τετρακέφαλο. Σε περίπτωση όμως απόσπασης του συνδέσμου με οστικό τμήμα από την κνήμη τότε αντιμετωπίζεται χειρουργικά καθηλώνοντας το οστικό τμήμα με μια βίδα.

Επίσης σε περίπτωση συνδυασμένης κάκωσης του γόνατος, όπου έχουμε ρήξη των στηρικτικών στοιχείων της οπισθιοεξωτερικής γωνίας του γόνατος και ρήξη του οπισθίου χιαστού συνδέσμου, η θεραπεία είναι χειρουργική.

Διαβάστε επίσης