ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΠΟΥ

Γενικά

Είναι συχνή κάκωση, η οποία προκαλείται συνήθως από βίαιη έκταση του καρπού ή σπανιότερα βίαιη κάμψη. Τα κλινικά σημεία είναι η διόγκωση του καρπού και οι επώδυνες κινήσεις αυτού.
Προσοχή! Σε κάθε κάκωση του καρπού πρέπει να γίνεται ακτινολογικός έλεγχος, διότι πολλές σοβαρές κακώσεις (π.χ εξάρθρημα μηνοειδούς, περιμηνοειδές εξάρθρημα καρπού, κάταγμα σκαφοειδούς) έχουν παρόμοια εικόνα και εύκολα μπορούν να διαφύγουν της προσοχής.

Θεραπεία

Η θεραπεία του διαστρέμματος του καρπού είναι συντηρητική δηλαδή τοποθετείται γύψινος νάρθηκας πηχεοκαρπικός για 2-3 εβδομάδες.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση